Η πρωτοποριακή εφαρμογή της OTS για τη διαχείριση του γραφείου κίνησης και στόλου οχημάτων έχει πλέον και mobile app, η οποία διευκολύνει ακόμα περισσότερο τους φορείς που την αξιοποιούν, αλλά και τους χειριστές των οχημάτων του στόλου. Οι τελευταίοι μπορούν να επεξεργάζονται, να συμπληρώνουν άμεσα και να ολοκληρώνουν τα δελτία κίνησης. Υποστηρίζεται επιπλέον η δημιουργία ψηφιακών δελτίων κίνησης, εφόσον ο φορέας το επιλέξει.

Η εφαρμογή Open1|Fleet καλύπτει την ανάγκη φορέων και οργανισμών για πλήρη διαχείριση του γραφείου κίνησης, με έγκαιρες ειδοποιήσεις από τις καρτέλες παρακολούθησης για ελέγχους ΚΤΕΟ, service, τέλη κυκλοφορίας κ.ά.

Λύνει τα χέρια των υπευθύνων και εξοικονομεί χρόνο με τη μαζική δημιουργία δελτίων κίνησης.

Απλοποιεί τη διαχείριση συντηρήσεων στόλου οχημάτων, τυποποιεί τα πλάνα συντηρήσεων και φέρνει τις αντίστοιχες ειδοποιήσεις ανά όχημα.

Καταγράφει το πλήρες ιστορικό για διανυθείσες αποστάσεις των οχημάτων και κατανάλωση καυσίμων για κάθε ένα από αυτά. Προσφέρει τη δυνατότητα παρατηρητηρίου τιμών καυσίμων.

Επιπρόσθετα, δίνει τη δυνατότητα για διαφοροποίηση στις παρεχόμενες αναφορές οχημάτων, ανάλογα με το οργανόγραμμα και τους ρόλους των χρηστών.

Τέλος η τηλεμετρία, προσφέρει αποτύπωση της τοποθεσίας των οχημάτων σε πραγματικό χρόνο και πολύτιμες πληροφορίες: πορεία, ταχύτητα, κατανάλωση.