Τα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα της Θεσσαλονίκης ανέθεσαν στην OTS να προσφέρει την πολυετή εμπειρία της με την οργάνωση των συστημάτων Μισθοδοσίας και την εφαρμογή της Λογιστικής της OTS που εμπιστεύονται και χρησιμοποιούν ήδη πάρα πολλοί δημόσιοι φορείς στην Ελλάδα.

Η Λογιστική Δημοσίου της OTS καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των φορέων να λειτουργήσουν σύμφωνα με το Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο. Περιλαμβάνει όλες τις πρόσφατες απαιτήσεις που έχουν προκύψει για Στοχοθεσία και μηνιαία παρακολούθηση του Ολοκληρωμένοι Πλαισίου Δράσης, κατάρτιση και εκτέλεση Προϋπολογισμών και Απολογισμών.

Το Πληροφοριακό Σύστημα Μισθοδοσία, της OTS είναι σχεδιασμένο για να καλύπτει τις ανάγκες των Υπουργείων, Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων, Ο.Τ.Α., Κ.Α.Π.Η., Παιδικών Σταθμών, Αθλητικών & Πολιτιστικών Οργανισμών, Συνδέσμων Δήμων, Δ.Ε.Υ.Α.,  Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας, Θεραπευτηρίων και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. Προσφέρει τη δυνατότητα να παραμετροποιηθεί πλήρως καθώς και ευελιξία. Ο Φορέας έχει έτσι τη δυνατότητα να προσαρμοστεί άμεσα σε τυχόν αλλαγή νομοθεσίας. Το σύστημα της Μισθοδοσίας είναι πλήρως παραμετροποιήσιμο, ευέλικτο και δυναμικό, ώστε ο πελάτης να έχει τη δυνατότητα για ταχύτατη και άμεση προσαρμογή στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Περισσότερα για τη Λογιστική Δημοσίου της OTS στο link

Περισσότερα για το ολοκληρωμένο Σύστημα Μισθοδοσίας της OTS στο link

Ζητήστε μία παρουσίαση της Λογιστικής ή της Διαχείρισης Ανθρωπίνων πόρων στο sales@ots.gr ή στο 2310 590100