Η OTS στηρίζει την προσπάθεια ανάδειξης καλών πρακτικών με τη χορηγία στο 10ο e-Government Forum που διεξάγεται διαδικτυακά στις 10-11-12 Νοεμβρίου 2020.

Η κύρια θεματολογία του 10oυ Ψηφιακού «e-Government Forum»  2020  αφορά στις εξής κατευθύνσεις και θεματικούς άξονες μετά και την ψήφιση του «Κώδικα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

Οι Ψηφιακές Τεχνολογίες αλλάζουν ανατρεπτικά τόσο την κοινωνία όσο και την οικονομία έχοντας καταστήσει τον Ψηφιακό και Διοικητικό Μετασχηματισμό των Δημόσιων Υπηρεσιών ως έναν από τους βασικούς όρους ανάπτυξης επιβίωσης για τα Ευρωπαϊκά Κράτη.

Η ψηφιακή «αναμόρφωση» των υφιστάμενων Διοικητικών Δομών σε ένα πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό κράτος σε συνθήκες οικονομικής στενότητας, πανδημίας COVID-19  και συνεχούς περιστολής των δημοσίων δαπανών είναι εφικτή μόνο μέσα από τις νέες δυνατότητες, που δίνονται με την αξιοποίηση των Ψηφιακών Τεχνολογιών και την ουσιαστική ενσωμάτωσή τους στις κρατικές διοικητικές δομές.

Περισσότερα για το Συνέδριο και τη συμμετοχή στο: https://e-govforum.e-expo.gr/