Η OTS σε συνεργασία με τον όμιλο εταιρειών ΟΤΕ – Cosmote υλοποίησε το πρώτο πανελλαδικά έργο smart parking για ΑΜΕΑ, με τεχνολογία NB-IoT, στον Δήμο Χανίων. Το εν λόγω έργο έρχεται να πιστοποιήσει για μια ακόμη φορά την ετοιμότητα της εταιρείας μας, ως κατασκευαστή και παρόχου καινοτόμων λύσεων που άπτονται του τομέα των Smart Cities και αποτελεί συνέχεια μιας σειράς υλοποιήσεων αντίστοιχων λύσεων που ξεκίνησαν πριν περίπου μια τριετία. Υπενθυμίζουμε την πρώτη πανελλαδική υλοποίηση Smart Cities λύσεων στον Δήμο Χαλκιδέων, όπως και την πρώτη πανελλαδικά και μια από τις πρώτες πανευρωπαϊκά υλοποιήσεις Smart Cities (με τεχνολογία ΝΒ-ΙοΤ) στον Δήμο Πατρέων, όπου δοκιμάστηκε για ένα 8μηνο η σε πειραματικό επίπεδο εν λόγω τεχνολογία.

Το πρώτο στάδιο του έργου των Χανίων περιλάμβανε τον σχεδιασμό και την τηλεπικοινωνιακή κάλυψη του αστικού ιστού των Χανίων με κεραία κινητής που θα υποστήριζε το πρωτόκολλο ΝΒ-ΙοΤ. Εν συνεχεία, σε συνεργασία με τον Δήμο καθορίστηκαν τα πρώτα 10 σημεία στάθμευσης για ΑΜΕΑ τα οποία θα εξυπηρετούνταν με τεχνολογικό εξοπλισμό (αισθητήρες). Ακολούθησε η εγκατάσταση της υποδομής και η διασύνδεση με τα λογισμικά. Ενδιάμεσα υπήρξαν στάδια δοκιμών, αξιολόγησης της τεχνολογίας και των τεχνολογικών μέσων και παρεμβάσεις σε hardware και software.

Η μοναδικότητα της λύσης έγκειται στο γεγονός ότι οι αισθητήρες που επιλέχθηκαν και  χρησιμοποιήθηκαν (και άλλη πανελλαδική πρωτιά) μπορούν όχι μόνο να ανιχνεύσουν εάν η ελεγχόμενη θέση στάθμευσης έχει καταληφθεί από κάποιο όχημα, αλλά επιπροσθέτως εάν το όχημα αυτό είναι πιστοποιημένο (εγγεγραμμένο στο μητρώο ΑΜΕΑ του Δήμου)  για να μπορεί να σταθμεύσει σε θέσεις ΑΜΕΑ.

Κάθε εγγεγραμμένος οδηγός ΑΜΕΑ λαμβάνει μια κάρτα η οποία έχει το μέγεθος πιστωτικής και έχει ενσωματωμένο ένα Bluetooth module. Αντίστοιχα οι αισθητήρες που εμφυτεύονται στο οδόστρωμα έχουν εκτός από το module της ανίχνευσης οχήματος και ένα module Bluetooth. Όταν κάποιο όχημα σταθμεύει σε θέση AMEA, ο αισθητήρας ανιχνεύει την στάθμευση και προσπαθεί να ανιχνεύσει και την κάρτα. Εάν υπάρξει ζεύξη μεταξύ αισθητήρα και κάρτας, δίνει μια ειδοποίηση ότι η στάθμευση είναι νόμιμη. Εάν η ζεύξη αυτή δεν επιτευχθεί δίνεται ειδοποίηση στην εφαρμογή μας ότι η στάθμευση είναι παράνομη.

Το έργο έτρεξε σε πιλοτική λειτουργία για 2 μήνες και παραδόθηκε σε παραγωγική λειτουργία την Δευτέρα 24/06/2019. Η πρώτη φάση του αφορά 10 θέσεις στάθμευσης και ήδη ο φορέας έχει προμηθεύσει 350 κάρτες ΑΜΕΑ ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες όλων των εγγεγραμμένων ΑΜΕΑ του Δήμου.  Η δεύτερη φάση του έργου, θα περιλαμβάνει την επέκταση της τεχνολογικής υποδομής και στις υπόλοιπες θέσεις ΑΜΕΑ του Δήμου Χανίων, φτάνοντας έτσι την συνολική κάλυψη στις 150 θέσεις.

Η OTS παρέχει το λογισμικό ParkaLot στον Δήμο για την διαχείριση της υποδομής και των θέσεων στάθμευσης, καθώς και το mobile application για την δρομολόγηση των οδηγών στις θέσεις που υποστηρίζονται τεχνολογικά και είναι ελεύθερες. Επίσης συμμετείχε ενεργά σε όλες τις φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης του έργου.