Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προχώρησε στην υλοποίηση ενός μεγαλόπνοου πλάνου εκσυγχρονισμού, με το οποίο η νέα κατάσταση πραγμάτων τη βρήκε έτοιμη να συνεχίζει απρόσκοπτα τις περισσότερες από τις διοικητικές της εργασίες. Ξεκίνησε τη διαχείριση των διαδικασιών και των υποθέσεων της με τα συστήματα της OTS, αναφορικά με την Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων, τον σχεδιασμό και διαχείριση επιχειρησιακών  διαδικασιών, καθώς επίσης και τη χρήση του Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου.

Κάνοντας ένα σπουδαίο βήμα προς τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών της, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ξεκίνησε να χρησιμοποιεί τις εφαρμογές της OTS στην ψηφιακή Διαχείριση Διαδικασιών δίνοντας πρόσβαση σε 2460  χρήστες στην ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων και Διαχείριση Υποθέσεων και 350 χρήστες στο Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο. Τα παραπάνω αθροίζονται σε έναν πολύ εντυπωσιακό αριθμό για τα ελληνικά δεδομένα. Η OTS είναι ιδιαίτερα περήφανη για τη συμβολή της στο έργο αυτό, καθώς δίνεται πλέον η δυνατότητα σε ένα μεγάλο πλήθος χρηστών για απομακρυσμένη εργασία σε όλα τα αεροδρόμια της Ελλάδος, κάτω από ένα ενιαίο σύστημα.

Από την έναρξη χρήσης των εφαρμογών, σημειώθηκαν τα εξής νούμερα:

  • 120.000 αριθμοί πρωτοκόλλου έχουν δοθεί από την εφαρμογή Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου
  • 241 αρχεία διακινήθηκαν μέσω της Ψηφιακή Διαχειρισης Υποθέσεων
  • 717 υποθέσεις έχουν ολοκληρωθεί μέσω της εφαρμογής αυτής, εξ ολοκλήρου ψηφιακά, με τη χρήση ψηφιακής υπογραφής.

Το σύστημα αυτό δίνει τη δυνατότητα στους φορείς να καταχωρούν τις υποθέσεις, εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά, έως και την διεκπεραίωσή τους, με χρήση ψηφιακής υπογραφής. Επιπλέον,  υπάρχει πλήρης δυνατότητα ψηφιακής αρχειοθεσίας και μεταγενέστερης πρόσβασης σε παλαιότερες υποθέσεις. Το παραπάνω σύστημα βασίζεται σε ανοιχτά και διεθνή πρότυπα καθορισμού και σχεδιασμού διαδικασιών και παρέχει τη δυνατότητα απλοποιημένης αυτοματοποίησής τους.

Η ταχύτερη δυνατότητα της ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης, στην καινούρια και απρόσμενη πραγματικότητα, αποτελεί προαπαιτούμενο για τους Οργανισμούς, προκειμένου να συνεχίζουν ανεμπόδιστα τις εργασίες τους.