Οι διατάξεις του ΠΔ 54/2018 άρχισαν να εφαρμόζονται, το 2019, από την Κεντρική Κυβέρνηση, ενώ από 01.01.2025, οι λοιπές οντότητες της Γενικής Κυβέρνησης υποχρεούνται να εναρμονιστούν, επίσης, με τον Νόμο αυτόν.

Η OTS, μένοντας πάντα μπροστά στις εξελίξεις, εφαρμόζει ήδη από 01/01/2019 το νέο λογιστικό πρότυπο σε 12 φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης, για την κατάρτιση και την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Με την πολυετή πείρα στην οικονομική διαχείριση των δημόσιων φορέων, η κατάρτιση του προϋπολογισμού με βάση το παραπάνω πρότυπο, πραγματοποιείται μέσα από το πληροφοριακό σύστημα οικονομικής διαχείρισης, το οποίο ενσωματώνει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών (ESA), τις χρηματοοικονομικές αναφορές και το σύνολο των κανόνων λειτουργίας όπως προδιαγράφονται στο ΠΔ 54/2018.

Στο πλαίσιο αυτό, η OTS, στηρίζει ως χορηγός το βιβλίο «ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΔ 54/2018», του Ηλία Γεράκου, μέλος Ε.ΔΙ.Π. του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου, με ειδίκευση στη Λογιστική Δημόσιου Τομέα. Πρόκειται για ένα εγχειρίδιο που απευθύνεται στα στελέχη των Οργανισμών, καθώς και σε σπουδαστές του κλάδου.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε για το δικό σας φορέα προκειμένου να σχεδιάσουμε και να βοηθήσουμε σε αυτή τη μετάβαση στο νέο λογιστικό πρότυπο, το οποίο περιγράφει τους κανόνες που καθιστούν αξιόπιστο το λογιστικό σύστημα και ορίζει πλέον ότι το λογιστικό σύστημα τηρείται με βάση την διπλογραφική μέθοδο.

Επίσης μπορείτε να ζητήσετε το βιβλίο: ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΔ 54/2018 στα παρακάτω:

E-mail: sales@ots.gr

Τηλέφωνο: 2310 590100

 

Δείτε περισσότερα για την εφαρμογή της Οικονομικής Διαχείρισης της OTS εδώ