Η OTS ανταποκρίνεται άμεσα και ταχύτατα στις αλλαγές που επιφέρει η νέα πραγματικότητα.

Με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση του Φορέα, για την είσπραξη των Δημοτικών Τελών, προχώρησε άμεσα, στην εφαρμογή Open1| Property, στην προσθήκη φίλτρου “ευπάθειας” στην επαναπλασματοποίηση των τετραγωνικών μέτρων και την εξαγωγή αρχείου προς ΔΕΔΔΗΕ.

Το σύστημα καλύπτει αυτή την ανάγκη μέσα από τις ειδικές εκπτώσεις ευπαθών ομάδων, σε περίπτωση που αυτό αποφασιστεί από το Δήμο λόγω των έκτακτων αλλαγών που προκύπτουν λογω κορονοϊού.

Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας ενημέρωσης του ΔΕΔΔΗΕ, προστέθηκε το φίλτρο της ευπάθειας στο εργαλείο επαναπλασματοποίησης τετραγωνικών μέτρων και στην εξαγωγή αρχείου.

Επικοινωνήστε μαζί μας, θα χαρούμε να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας!
E: sales@ots.gr
Τ; 2310590100