Οι  Απινιδωτές χρησιμοποιούνται εδώ και χρόνια από επαγγελματίες υγείας προκειμένου να θεραπεύσουν ασθενείς από αιφνίδια καρδιακή ανακοπή. Πλέον με την εξέλιξη της τεχνολογίας και τη δημιουργία Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών δίνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν αυτό το εργαλείο ζωής και τα άτομα που έχουν εκπαιδευτεί μόνο στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Έτσι, είναι όλο και πιο συχνή η διαθεσιμότητα ΑΕΑ σε διάφορους δημόσιους χώρους παγκοσμίως.  

 Η OTS ορίζει ως πρώτη προτεραιότητα την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων της και εξοπλίζει τα γραφεία της στην Θεσσαλονίκη, με έναν Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδωτή, κατάλληλο για χρήση σε ενήλικες και παιδιά. Με την τοποθέτηση αυτού του απινιδωτή, η OTS δεν μεριμνά μόνο για τους εργαζομένους της, αλλά καλύπτει και όλη την περιοχή γύρω από τα γραφεία της για οποιονδήποτε πολίτη τον χρειαστεί σε μια έκτακτη ανάγκη. Για να εντοπίσετε τον απινιδωτή στον χάρτη και να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφτείτε τον Εθνικό Χάρτη Απινιδωτών εδώ.

 Ο αυτόματος εξωτερικός απινιδωτής είναι ένα απαραίτητο εργαλείο της Βασικής υποστήριξης ζωής για την έγκαιρη αντιμετώπιση θυμάτων καρδιακής ανακοπής. Ο συγκεκριμένος απινιδωτής είναι ειδικά σχεδιασμένος για την εύκολη και αποτελεσματική χρήση από τον πρώτο ανταποκρινόμενο σε ένα επεισόδιο αιφνίδιας καρδιακής ανακοπής. Αξίζει όμως να επισημανθεί πως σε οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη είμαστε υποχρεωμένοι να καλέσουμε στο 112, προκειμένου να έρθει ασθενοφόρο. 

 Ο απινιδωτής είναι ένα εργαλείο που αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες να σωθεί μία ανθρώπινη ζωή. Έχουμε όλοι μας ευθύνη να ενημερωνόμαστε και να εκπαιδευόμαστε στις Πρώτες Βοήθειες ώστε να είμαστε πάντα προετοιμασμένοι για ένα έκτακτο περιστατικό.  

 Στην ΟΤS παίρνουμε αυτήν την ευθύνη στα σοβαρά.