Η ΟTS συμμετέχει ως χορηγός στον Μαραθώνιο Καινοτομίας και Τεχνολογίας για την Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση, ΕΚΔΔΑ Gov 5.0 Hackathon.

Στόχος του Μαραθωνίου Καινοτομίας, ΕΚΔΔΑ Gov 5.0 Hackathon, είναι η δημιουργία πρωτότυπων εφαρμογών για τις ανάγκες φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης καθώς και του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.).

Με την εκκίνηση δράσεων καινοτομίας και συνεργασίας μεταξύ φορέων και επιχειρήσεων, που διαθέτουν πρωτοποριακές  ιδέες και εφαρμογές, προωθείται ο ψηφιακός μετασχηματισμός υπηρεσιών.

H OTS,  επενδύει διαρκώς σε state-of-the-art τεχνολογίες και υποστηρίζει θερμά τις δράσεις εκείνες, που αποσκοπούν στο να βοηθήσουν τη δημιουργία λύσεων καινοτόμων, τόσο στους φορείς που θα τις αξιοποιήσουν, όσο και στους τελικούς αποδέκτες αυτών. Αυτοί είναι οι οργανισμοί, των οποίων η καθημερινότητα θα βελτιωθεί με τη χρήση της τεχνολογίας, αλλά και οι πολίτες, οι οποίοι θα επωφεληθούν από τη χρήση των λύσεων αυτών.

Περισσότερα για το hachathon εδώ