Η OTS θα δώσει δυναμικό «παρών» σαν Bronze Sponsor στο 1ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης το οποίο θα διεξαχθεί την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020 στo Athenaeum InterContinental.

Οι συμμετέχοντες στο συνέδριο θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για Ταμεία Επαγγελματικής ΑσφάλισηςOPF. Το OPF (Occupational Pension Funds) είναι μία εξ ολοκλήρου web based εφαρμογή, σε ενοποιημένο περιβάλλον διαχείρισης ενσωματώνοντας όλες τις λειτουργίες του Ταμείου.

Το «παρών» στο Συνέδριο θα δώσουν επίσης άνθρωποι της αγοράς, εκπρόσωποι εργαζομένων/εργοδοτών, asset managers, αναλογιστές, ορκωτοί λογιστές, εσωτερικοί ελεγκτές και λοιποί εμπειρογνώμονες με στόχο μια ολιστική προσέγγιση της δράσης και του τρόπου λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης.