Σύμφωνα με τις επιταγές που φέρνει ο GDPR στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, είναι αναγκαία η καταγραφή ανά τύπο επεξεργασίας και ανά αρχείο δεδομένων, του είδους των δεδομένων που τηρούνται, των υποκείμενων, των ροών και γενικότερα όλων των απαραίτητων πληροφοριών. Ο Κανονισμός, στο πλαίσιο της υποχρέωσης για τήρηση αρχείου επεξεργασίας, αποτυπώνει πλήρως την κατάσταση επί της διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων. Παράλληλα, μέσω του αναλυτικού σχεδίου συμμόρφωσης και των ενδεδειγμένων προτεινόμενων προς λήψη μέτρων σε οργανωτικό και τεχνικό επίπεδο, αξιολογείται και το επίπεδο ετοιμότητας του φορέα και των δομών αυτού. Δίνεται λοιπόν στο φορέα, η ευκαιρία να ενισχύσει το επίπεδο ετοιμότητας του ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στην κάλυψη των επιμέρους δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων.

Με την Κρυπτογράφηση εξασφαλίζουμε τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας, διασφαλίζουμε τα δικαιώματα των υποκειμένων αφού οι πληροφορίες που αποθηκεύονται μπορούν να αναγνωστούν μόνο από το άτομο (ή άτομα) που το αποθηκεύουν κι από το άτομο (ή άτομα) που είναι εξουσιοδοτημένοι να τα αναγνώσουν. Επίσης επαληθεύει την ταυτότητα των χρηστών που διαχειρίζονται τα δεδομένα ή ότι οι πληροφορίες προστέθηκαν και κρυπτογραφήθηκαν από αυτούς τους χρήστες. Τέλος εγγυάται την ακεραιότητα της πληροφορίας χωρίς να υπάρχει υποψία αλλοίωσης.

-Τι είναι η Κρυπτογράφηση at rest;

-Η δυνατότητα κρυπτογράφησης των δεδομένων στο επίπεδο των datafiles της Βάσης Δεδομένων ή κρυπτογράφησης στο επίπεδο του File System.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα κρυπτογράφησης Βάσης Δεδομένων at rest;

  • Απουσία εργασίας στα τερματικά/application servers
  • Έχει ισχύ και σε Cluster υποδομές
  • Περιλαμβάνει Full Text Indexes και δημιουργημένα Indexes μετά την κρυπτογράφηση
  • Dump Files και Datafiles UNUSABLES χωρίς τη γνώση του κλειδιού

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα κρυπτογράφησης File System;

  • Κρυπτογράφηση κάθε αρχείου που υπάρχει στο δίσκο (Έγγραφα office, text files κ.ο.κ.)

-Τι είναι η Κρυπτογράφηση in transit;

-Η δυνατότητα κρυπτογράφησης των δεδομένων κατά την διακίνηση τους χωρίς τη δυνατότητα παρεμβολής ή υπεξαίρεσης από τρίτους.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της κρυπτογράφησης in transit;

  • Ασφάλεια από δικτυακές επιθέσεις (Eavesdropping και Man-in-the-Middle)
  • Ασφάλεια στα απομακρυσμένα σημεία χωρίς έλεγχο

Η OTS μπορεί να εφαρμόσει τη λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σας και να εξασφαλίσει την ακεραιότητα των δεδομένων σας.

 

Μάθετε για την υπηρεσία της OTS για εγκατάσταση του Microsoft Active Directory εδώ

 

Ζητηστε μία λεπτομερή παρουσίαση στα sales@ots.gr ή στο 2310 590100