Στη μεγάλη λίστα των Δήμων που επέλεξαν την εφαρμογή της OTS για τη Διαχείριση Τελών Καθαριότητας, Ηλεκτροφωτισμού και Τέλος Ακίνητης Περιουσίας προστέθηκαν και οι Δήμοι Κόνιτσας, Κοζάνης, Διδυμοτείχου και Λήμνου.

Το Open1|Property, λειτουργεί σε περιβάλλον Web και προσφέρει στους φορείς την ευελιξία να το χρησιμοποιούν απομακρυσμένα, κάτι ιδιαίτερα επίκαιρο τον τελευταίο καιρό και απαιτούμενο, προκειμένου οι φορείς να λειτουργούν χωρίς τους εμποδίζει η πανδημία.

Το Open1|Property λύνει τα χέρια των εμπλεκόμενων υπαλλήλων των Δήμων στον έλεγχο της πορείας είσπραξης των εσόδων, την αποτύπωση αλλά και τη χρέωση των πραγματικών τετραγωνικών. Το άμεσο αποτέλεσμα είναι η αύξηση των εσόδων και η ταχύτατη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Η εφαρμογή επιτρέπει πλέον την άντληση όλων των δηλούμενων στοιχείων των πολιτών από την  Πλατφόρμα δήλωσης διόρθωσης τ.μ. ακινήτων προς τους ΟΤΑ (https://tetragonika.govapp.gr/).

 Συγκρίνονται με τα ήδη υπάρχοντα στο Δήμο δεδομένα, τροποποιούνται τα στοιχεία και ενημερώνεται αυτόματα ο ΔΕΔΔΗΕ, για την άμεση ενσωμάτωση των τετραγωνικών στους λογαριασμούς.

Το Open1|Property βασίζεται στη φιλοσοφία της ορθής και δίκαιης επιβολής των τελών, η οποία προϋποθέτει τη γνώση των πραγματικών τετραγωνικών των ηλεκτροδοτούμενων και μη ακινήτων, σύμφωνα με τον Ν.4555/2019.

Ζητήστε μία παρουσίαση της εφαρμογής Open1|Property στο sales@ots.gr ή στο 2310 590100

Περισσότερα για το Open1|Property στο link