Στην εφαρμογή της OTS Open1|Fleet μπορούν πλέον να προστεθούν οι βάρδιες των οδηγών των οχημάτων.

Με το νέο χαρακτηριστικό που προστέθηκε στην εφαρμογή Open1|Fleet, ο χρήστης μπορεί να ορίσει το ωρολόγιο ή ημερήσιο πρόγραμμα των εργαζομένων/οδηγών.

Ο χρήστης αποτυπώνει σε ημερολόγιο επαναλληπτικά ή όχι, τις βάρδιες οδηγών και έχει άμεση εποπτεία του προγραμμάτος ανά ημέρα, εβδομάδα, μήνα ή έτος.

Ένας οργανισμός που έχει προμηθευτεί το εργαλείο τηλεματικής του Open1|Fleet έχει τις εξής δυνατότητες:

– Να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την κίνηση των οχημάτων στον χάρτη

– Να αποτυπώνει την διαδρομή οχήματος σε ένα εύρος ημερομηνιών στον χάρτη

– Να λαμβάνει αναφορές:

* Όλων των στιγμάτων/σημείων από τα οποία πέρασε το όχημα σε ένα εύρος ημερομηνιών με δυνατότητα εμφάνισης και των διευθύνσεων (geoconding)

* Όλων των γεγονότων που συνέβησαν σε ένα όχημα σε ένα εύρος ημερομηνιών (πότε πήρε μπρος, βλάβη, άνοιγμα πόρτας κτλ)

* Όλων των δρομολογίων (trips) ενός οχήματος σε εύρος ημερομηνιών. Ευρετήριο με πεδία: Διεύθυνση έναρξης, χλμ έναρξης, Διεύθυνση λήξης, χλμ λήξης, κατανάλωση καυσίμων, μέση ταχύτητα, μέγιστη ταχύτητα κ.α.

Πρόκειται δηλαδή για τα γνωστά δελτία κίνησης, τα οποία όμως πλέον συμπληρώνονται και αποθηκεύονται ηλεκτρονικά, και όχι χειρόγραφα.

* Όλων των στάσεων οχήματος σε ένα εύρος ημερομηνιών. Με πεδία: σε ποια διεύθυνση έγινε η στάση, πόσο διήρκησε, οδόμετρο στάσης, ώρες μηχανής αν δεν έχει σβήσει το όχημα, κατανάλωση λίτρων καυσίμων κλπ.

* Συγκεντρωτικά στατιστικά για εύρος ημερομηνιών: Συνολικά χιλιόμετρα, μέση ταχύτητα, μέγιστη ταχύτητα, ώρες μηχανής, κατανάλωση λίτρων καυσίμων.

Το εργαλείο τηλεματικής μπορεί να λαμβάνει δεδομένα και από κινητά τηλέφωνα εκτός από GPS trackers.

 

Για περισσότερα επικοινωνήστε μαζί μας:

Ε sales@ots.gr

Τ 2310 590100