Οι διατάξεις του Π.Δ. 54/2018 άρχισαν να εφαρμόζονται, το 2019, από την Κεντρική Κυβέρνηση, ενώ από 01.01.2025 (ΦΕΚ A’ 150/30.07.2022, Άρθρο 123), οι λοιπές οντότητες της Γενικής Κυβέρνησης υποχρεούνται να εναρμονιστούν, επίσης, με τον Νόμο αυτόν.Πρόκειται για ένα Διπλογραφικό Σύστημα το οποίο στηρίζεται στο ESA (European System of Account)∙ έχει, δηλαδή, μία δομή σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογιστικού Σχεδίου κι αυτό διευκολύνει, κεντρικά, την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει γρήγορη αποτύπωση -σε όλον τον χώρο της Ευρώπης και στη χώρα μας ξεχωριστά- για το τι είδους δαπάνες πραγματοποιούνται.Το νέο Δημόσιο Λογιστικό Σύστημα είναι σαφώς δυσκολότερο σε σχέση με το απλογραφικό που ισχύει σήμερα, αλλά τα πλεονεκτήματά του ποικίλουν:

 • Οργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης,
 • Εξοικονόμηση χρημάτων,
 • Διαφάνεια,
 • Έλεγχος και πληρέστερη πληροφόρηση της Κυβέρνησης, της Διοίκησης των νομικών οντοτήτων και των πολιτών.

ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Π.Δ. 54/2018Οι εκπαιδευόμενοι, μέσα από έναν ολοκληρωμένο κύκλο σεμιναρίων, διάρκειας 60 ωρών,θα αποκτήσουν τα εφόδια και τις απαραίτητες γνώσεις για τα κάτωθι:

 1. ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ (ΚΛΑΔΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ)
 2. Π.Δ. 54/2018
 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΠΡΟΛΟΓΟΣ – ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Π.Δ. 54/2018 (ΑΡΘΡΟ 1-3)
 4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
 5. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
 6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
 7. ΛΟΙΠΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ
 8. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
 9. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
 10. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
 11. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
 12. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 13. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 14. ΣΥΝΤΑΞΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
 15. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (GENERAL ACCOUNTING DEFINITIONS)

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα αξιολογηθούν, μέσω της σύγχρονης εκπαίδευσης, με βάση τον σχεδιασμό των εργασιών που θα κληθούν να συντάξουν και θα απαντήσουν στις σχετικές ερωτήσεις. Τέλος, για πρώτη φορά, θα παρουσιαστούν οι εγγραφές οι οποίες θα εφαρμοστούν με βάση το ESA και τα IPSAS. INFOΣεμινάριο: «Δημόσιο Λογιστικό με βάση το Π.Δ. 54/2018»Τόπος διεξαγωγής: ΔιαδικτυακάΗμέρες & Ώρες: Τρίτη και Πέμπτη, 18.00 – 21.00Διάρκεια: 31.10.2022 – 18.12.2022Κόστος συμμετοχής: 400,00€
Επιστημονικά Υπεύθυνος: Δρ. Ηλίας Γεράκος, Μέλος ΕΔΙΠ Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Πανεπιστημίου Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε εδώ.

Η OTS στηρίζει την εκδήλωση σαν επιστημονικός συνεργάτης.