Τις 300 άγγιξαν οι συμμετοχές στη σημερινή εκδήλωση για την ανακοίνωση  της συγκρότησης του “Alliance for Smart Cities”, της Συμμαχίας για τις Ανθρώπινες Πόλεις του Μέλλοντος.

Η δημιουργία της Συμμαχίας είναι ένα αποτέλεσμα ζυμώσεων, το οποίο έρχεται να δώσει στις πόλεις τα εφόδια εκείνα που χρειάζονται, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις.

Γι’ αυτόν τον λόγο, 8 εταιρείες για αρχή, με μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση, ένωσαν τις δυνάμεις τους σε αυτό που ονομάστηκε: “Συμμαχία για τις ανθρώπινες πόλεις του μέλλοντος”. Το όραμα των εταιρειών αυτών είναι κοινό, και έχει να κάνει με ένα βιώσιμο μέλλον για τις πόλεις και τον άνθρωπο, όπως αυτό ορίζεται από τους 17 στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης.

Ο στόχος είναι απλός και κοινός για όλους τους συμμετέχοντες: Να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των ανθρώπων.

Οι αρχές και οι αξίες είναι κοινές για τις εταιρείες που συμμετέχουν:

  • Ο άνθρωπος στο επίκεντρο
  • Διαφάνεια, συμμετοχικότητα, λογοδοσία
  • Τοπική ανάπτυξη, προώθηση έρευνας-καινοτομίας
  • Διεθνείς συνεργασίες και εξωστρέφεια
  • Ανοιχτές τεχνολογίες και ανοιχτά πρότυπα
  • Ευκαιρίες στη νέα γενιά
  • Προστιθέμενη αξία στη χώρα.

 

Φυσικά, η συμμαχία είναι δυναμική. Προσκαλούμε κάθε φορέα, επιχείρηση ή φυσικό πρόσωπο που θέλει να αναλάβει δράση, να ενώσει τις δυνάμεις του μαζί μας.

Η πρώτη από κοινού ενέργεια του Alliance for Smart Cities θα είναι η κοινή παρουσία στην έκθεση Beyond 4.0 στη Θεσσαλονίκη, στις 14-16 Οκτωβρίου 2021.

Σας περιμένουμε εκεί!

 

Περισσότερα για το Alliance for Smart Cities:

www.allianceforsmartcities.gr