Η OTS έχει την τιμή να αναλάβει την υλοποίηση εγκατάστασης του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος Μισθοδοσία, Διαχείριση Προσωπικού & Ωρομέτρηση στον Δήμο Δομοκού.

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Μισθοδοσία, Διαχείρισης Προσωπικού & Ωρομέτρησης της OTS είναι σχεδιασμένο για να καλύπτει τις ανάγκες των Υπουργείων, Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων, Ο.Τ.Α., Κ.Α.Π.Η., Παιδικών Σταθμών, Αθλητικών & Πολιτιστικών Οργανισμών, Συνδέσμων Δήμων, Δ.Ε.Υ.Α.,  Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας, Θεραπευτηρίων και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. Είναι πλήρως παραμετροποιήσιμο, ευέλικτο και δυναμικό, ώστε ο πελάτης να έχει τη δυνατότητα για ταχύτατη και άμεση προσαρμογή στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Ο Δήμος Δομοκού εμπιστεύεται την OTS και την πολυετή εμπειρία της. Μέσω του συστήματος της Μισθοδοσίας, αξιοποιεί ενδεικτικά τα παρακάτω:

  • Διαχρονική παρακολούθηση φακέλων εργαζομένου. Σύστημα μαζικών μεταβολών στοιχείων
  • Πλήρης παρακολούθηση φακέλου εργαζομένων με όλα τα στοιχεία και όλες τις μεταβολές
  • Δυνατότητα ένταξης κάθε εργαζομένου, είτε σε ένα, είτε σε πολλά κέντρα κόστους
  • Ύπαρξη συστήματος αξιολόγησης εργαζομένων ή προϊσταμένων
  • Παραγωγή όλων των απαραίτητων εκτυπώσεων του Γραφείου Προσωπικού
  • Τήρηση αρχείων εργαζομένων με όλα τα απαραίτητα μισθολογικά στοιχεία
  • Τήρηση όλων των απαραίτητων στοιχείων και υπολογισμός κάθε είδους αποδοχών  και κάθε είδους ασφαλιστικών κρατήσεων
  • Παρακολούθηση προοδευτικών στοιχείων εκκαθαρίσεων, τα οποία χρησιμοποιεί είτε για τον υπολογισμό των αναδρομικών και του φόρου, είτε για την εκτύπωση των ετήσιων βεβαιώσεων αποδοχών
  • Παραγωγή όλων των απαραίτητων εκτυπώσεων: καταστάσεις και ευρετήρια εργαζομένων, μισθολογικές καταστάσεις, φάκελοι εκκαθαρίσεων, στατιστικά, υπηρεσιακά σημειώματα, κτλ.