Ο Δήμος Χάλκης θα αξιοποιεί απο εδώ και στο εξής εφαρμογές της OTS για την καλυτερη και ευκολοτερη διεκπεραίωση των καθημερινών εργασιών.

Οι εφαρμογές της OTS που ξεκινούν να χρησιμοποιούνται στο Φορέα είναι:

*Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο,

*Οικονομική Διαχείριση,

*Εφαρμογή Μισθοδοσίας & Προσωπικού,

*Οpen1|Property για τη διαχείριση των Τελών Καθαριότητας, Ηλεκτροφωτισμού και Ακίνητης Περιουσίας,

σουΐτα των Υδάτων της OTS για την πλήρη διαχείριση υδάτινων πόρων.

Η νέα αυτή συνεργασία αποτελει μία αποδειξη εμπιστοσύνης στην OTS και τους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποί της θα βοηθήσουν στην απλούστευση των διαδικασιών, την απομακρυσμένη πρόσβαση σε εφαρμογές οταν αυτό είναι απαραίτητο αλλά και τον εκσυγχρονισμό του φορέα με καινοτόμα συστήματα και εφαρμογές.

Σκοπός μας πάντα στην OTS παραμένει να διευκολυνθεί η καθημερινότητα, όχι μονο του φορέα αλλά και του πολίτη.