Η OTS, μετά την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημόσιου Τομέα (ΠΔ/54/2018) στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), ολοκληρώνει  την προετοιμασία για την μετάβαση της Περιφέρειας Αττικής  στο νέο λογιστικό πρότυπο.  Πληθώρα φορέων έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία μετάβασης στο νέο πλαίσιο λειτουργίας με πρώτο ορόσημο τη σύνταξη προϋπολογισμών του έτους 2025.
Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου Τομέα (IPSAS) τίθενται σε εφαρμογή για τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από 01/01/2025. Το νέο λογιστικό πρότυπο (ΠΔ54/2018) περιλαμβάνει λογιστικό σχέδιο, κωδικοποίηση προϋπολογισμού καθώς και αναλυτικούς ορισμούς και κανόνες για την αποτύπωση των οικονομικών δεδομένων, καθώς και χρηματοοικονομικές αναφορές.

Η OTS, εφαρμόζει από 01/01/2019 το νέο λογιστικό πρότυπο σε 12 φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης. Προετοιμάζει τους πελάτες της για την ομαλή μετάβαση στο νέο θεσμικό πλαίσιο. Παρέχει εργαλεία και τεχνογνωσία για την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού και την αποτύπωση των οικονομικών στοιχείων τόσο με βάση τους υφιστάμενους όσο και με τους νέους λογιστικούς κανόνες.

Επιπλέον, η μεθοδολογία της παράλληλης τήρησης λογιστικού σχεδίου επιτρέπει:

  • Tην αποτύπωση σε τρέχουσα βάση των υφιστάμενων λογιστικών γεγονότων ή των πράξεων του προϋπολογισμού, στο νέο λογιστικό σχέδιο
  • Tην προβολή στοιχείων όπως απολογισμός εσόδων/ εξόδων, αναλυτικά καθολικά, ισοζύγια, ημερολόγια, κατάσταση προϋπολογισμού απολογισμού των 2 τελευταίων ετών στα διαφορετικά λογιστικά πρότυπα και
  • Tέλος, βοηθάει τον οργανισμό στην κατανόηση της λειτουργίας των νέων λογαριασμών, αλλά και στον προσδιορισμό των κανόνων και ποσών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού για το έτος 2025.

Τα έμπειρα στελέχη της OTS κατέχουν αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου Τομέα.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας στα 2310 590100 ή στο sales@ots.gr για να συζητήσετε μαζί μας για το νέο λογιστικό σχέδιο Π.Δ.54.