Πάνω από 200.000 πληρωμές με το κύκλωμα ηλεκτρονικών πληρωμών SEPA (Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ), έχουν πραγματοποιηθεί μέσα από την Οικονομική Διαχείριση της OTS.

Πρόκειται για το κοινό ευρωπαϊκό πρότυπο σχετικά με την ανταλλαγή αρχείων και με σκοπό την εκτέλεση πληρωμών. Το λογισμικό της OTS δίνει τη δυνατότητα αποστολής καταστάσεων πληρωμής, σύμφωνα με το πρότυπο, για την αυτόματη πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων (ομαδικές πληρωμές – εντολές μεταφοράς).

Εκτός από το πλεονέκτημα της ψηφιακής διεκπεραίωσης, που είναι πλέον μία αναγκαιότητα, ο Οργανισμός εξασφαλίζει:

  • Εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος
  • Άμεση και γρήγορη πληρωμή δικαιούχων
  • Διαχείριση καταστάσεων πληρωμών ανά τραπεζικό λογαριασμό

Διαβάστε εδώ για την Οικονομική Διαχείριση της OTS