Το πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” θα αποτελέσει το μέσο με το οποιο οι Δήμοι και οι Περιφέρειες θα εκσυγχρονίσουν τις διαδικασίες τους και θα θέσουν τις βάσεις για τη δημιουργία έξυπνων πόλεων.

Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός τους θα αξιοποιήσει συστήματα και πλατφόρμες και θα ωθήσει τους οργανισμούς προς την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Απώτερος σκοπός είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, μέσω της βέλτιστης αξιοποίησης των εργαλείων της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Eπικοινωνιών.

Είναι επίσης, η ενδυνάμωση της τοπικής κοινωνίας με τη χρήση της τεχνολογίας που σέβεται τις ιδιαιτερότητες και τον αυτοδιοικητικό χαρακτήρα των δήμων και περιφερειών της χώρας.

Παράλληλα, προωθείται η κοινωνική, οικονομική και πολιτική ένταξη των δημοτών χωρίς διακρίσεις, ενισχύοντας τη συμμετοχική Δημοκρατία και την ανοιχτή διακυβέρνηση στη λήψη των αποφάσεων.
Η OTS δε θα μπορούσε να μην είναι οδηγός των εξελίξεων σε αυτή την πορεία, προτείνοντας, με γνώμονα την πολυετή πείρα σε θέματα αυτοδιοίκησης τις λύσεις που καλύτερα θα εξυπηρετήσουν τους φορείς, προσφέροντας τις υπηρεσίες της προς τους φορείς πάνω στα θέματα που θα οδηγήσουν ταχύτερα στη δημιουργία των “Έξυπνων Πόλεων”.

Στο OTS Webinar την Παρασκευή 6/11 στις 11:00 θα παρουσιαστούν οι προτάσεις της OTS για το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

Δηλώστε συμμετοχή εδώ συμπληρώνοντας τη φόρμα.