Η πρόταση της OTS για την πρόταση ΑΤ08 του “Αντώνης Τρίτσης”

Η πρόσκληση ΑΤ08 του χρηματοδοτικού προγράμματος Αντώνης Τρίτσης για την τοπική αυτοδιοίκηση παραμένει στο προσκήνιο καθώς αποτελεί την ευκαιρία για Δήμους και Περιφέρειες να αξιοποιήσουν προς όφελός τους το παραπάνω πρόγραμμα, δίνοντας την ώθηση που απαιτείται προς τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό τους.

Η συγκυρία είναι ιδανική καθώς η ανάγκη για απομακρυσμένη εξυπηρέτηση των πολιτών είναι επιτακτική προκειμένου να μην υπάρχουν εμπόδια και άσκοπες καθυστερήσεις στις καθημερινές εργασίες των φορέων. Η πανδημία του Covid κατέστησε σαφή την ανάγκη για απομακρυσμένη εργασία, τόσο με υποδομές που λειτουργούν στο νέφος (cloud) προκειμένου η πρόσβαση σε αυτά να γίνεται από οπουδήποτε με ασφάλεια και ταχύτητα αλλά και με δυνατότητα από την πλευρά του φορέα να διαχειρίζεται την προσέλευση στις εγκαταστάσεις του όταν αυτό είναι απαραίτητο, με γνώμονα πάντα την προστασία των πολιτών.

Πολλές ενέργειες έχουν γίνει ήδη από τους φορείς αυτοδιοίκησης της Ελλάδας  ώστε οι πολίτες να εξυπηρετούνται χωρίς περιττές μετακινήσεις. Ωστόσο υπάρχουν ακόμα πολλά που μπορούν να γίνουν προς αυτήν την κατεύθυνση, προκειμένου να διευκολυνθεί περαιτέρω η απομακρυσμένη διεκπεραίωση διαδικασιών, είτε πρόκειται για αιτήσεις που μπορούν να καταθέτονται προς τους φορείς χωρίς τη φυσική παρουσία των πολιτών στο φορέα, είτε με λύσεις που προσδίδουν επιπρόσθετη αξία στην καθημερινή ζωή των πολιτών, απλοποιώντας την τελευταία. Ένα παράδειγμα αυτού είναι η διαχείριση ελεγχόμενης στάθμευσης στα αστικά κέντρα, με σύστημα έξυπνης στάθμευσης.

Η OTS, με την πολυετή πείρα στον ψηφιακό μετασχηματισμό των φορέων της αυτοδιοίκησης, καταθέτει μία ολοκληρωμένη πρόταση για τους φορείς της αυτοδιοίκησης καλύπτοντας τους παρακάτω τομείς στο σύνολό τους:

  • Εξ αποστάσεως εργασία και επιχειρησιακή συνέχεια
  • Ψηφιακό μετασχηματισμό και διαδικασίες
  • Ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-government)
  • Ηλεκτρονική συμμετοχή (e-participation)
  • Έξυπνες πόλεις

 

Ρωτήστε μας για το σύνολο των προτάσεων της OTS για την πρόσκληση Αντώνης Τρίτσης. Περιλαμβάνουν λύσεις για τη συμμετοχή των πολιτών, την αύξηση της εισπρακτικής ικανότητας αυτών, την ορθολογική διαχείριση των εξόδων τους, την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητάς τους με τη λύσεις ευέλικτης και απομακρυσμένης εργασίας, αλλά και την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών, στο sales@ots.gr ή στο 2310590100.