Αναρωτήθηκες ποτέ τι σου κοστίζει η προσπάθεια να βρεις θέση στάθμευσης;

Κόστος πολυεπίπεδο: κόστος οικονομικό, κόστος οικολογικό, ακόμα και ψυχολογικό, αν αναλογιστεί κανείς τη νευρικότητα που μπορεί να προκαλέσει αυτή η διαδικασία. Μία διαδικασία που είναι καθημερινή και πολύωρη, κάτι που ισχύει για τις μεγαλουπόλεις σε όλον τον πλανήτη.

Ας το δούμε όμως πιο συγκεκριμένα, στη χώρα μας. Ας πάρουμε ένα αποδεκτό χρονικό διάστημα για εύρεση θέσης, 10 λεπτών -το οποίο είναι πολύ μικρότερο από το συνηθισμένο στις περισσότερες πρωτεύουσες.

Τα οχήματα στην Ελλάδα, με αριθμούς

Ο στόλος οχημάτων της χώρας τον Νοέμβριο του 2018 αριθμούσε 6,2 εκατομμύρια οχήματα, εκ των οποίων τα 5.126.000 είναι ΙΧE. Ο στόλος μας είναι από τους παλαιότερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τον ACEA αφού μόλις 3 χώρες διαθέτουν παλαιότερο στόλο από τον δικό μας (Εσθονία, Λιθουανία και Ρουμανία).

Η μετακίνηση των πολιτών καθημερινά περιλαμβάνει «νεκρό χρόνο» και άσκοπα χιλιόμετρα για αναζήτηση θέσης στάθμευσης. Για να αντιληφθούμε το μέγεθος του προβλήματος ας αναλογιστούμε τα εξής:

Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι κάθε οδηγός στα αστικά κέντρα της χώρας αναλώνει 10 λεπτά από τον ημερήσιο χρόνο του σε αναζήτηση θέσης στάθμευσης. Ο χρόνος αυτός με μέση ταχύτητα τα 20km/h αντιστοιχεί σε απόσταση της τάξης των 3,5km.

Ποιο είναι το χρηματικό κόστος;

Ας υποθέσουμε επίσης ότι από τα 5.126.000 οχήματα IXE μόνο τα μισά υποβάλλονται σε αυτή την διαδικασία καθημερινά. Επομένως απαιτούνται ~9.000.000 km ημερησίως προς αναζήτηση θέσης στάθμευσης. Η αναγωγή σε ετήσια βάση (250 εργάσιμες ημέρες) ανέρχεται σε 2,25 δισεκατομμύρια km. Αν θεωρήσουμε, με πολύ συντηρητικούς υπολογισμούς, ότι η μέση κατανάλωση των οχημάτων είναι 7,5L/100km, τότε απαιτούνται 169 εκατομμύρια λίτρα καυσίμων και αν θεωρήσουμε ότι το μέσο κόστος είναι 1,4€/L τα καύσιμα αυτά κοστίζουν ~236 εκατομμύρια €, ποσό που θα μπορούσε να εξοικονομηθεί αν οι οδηγοί εύρισκαν άμεσα θέση στάθμευσης.

Πόσες είναι οι εκπομπές ρύπων;

Σύμφωνα με τα στοιχεία της JATO Dynamics για το 2019 οι εκπομπές CΟ2 από την χρήση αυτοκινήτων για την Ελλάδα ήταν 116g/km. Αυτό σημαίνει ότι η λύση του προβλήματος της στάθμευσης θα μπορούσε να συμβάλλει στην μείωση του CO2 κατά 2,25 x 109 km x 116 g/km = 261.000.000 kg ή 261.000 τόνους CO2 ετησίως. Το ποσό αυτό αποτελεί μία συντηρητική προσέγγιση αφού υπολογίζεται με τον κύκλο μετρήσεων NEDC. Η Ευρωπαϊκή ένωση, για τα κράτη-μέλη λαμβάνει υπόψη της και τον νέο κύκλο μετρήσεων WLTP σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρεί και δημοσιεύει η European Environment Agency. Σε αυτή την περίπτωση η Ελλάδα, που βρίσκεται στην 10η καλύτερη θέση από 30 χώρες της Ευρώπης σε εκπομπές CΟ2 από την χρήση αυτοκινήτων, εκπέμπει 138,2g/km (WLTP) και συνεπώς μπορεί να συμβάλει στην μείωση του CO2 κατά 2,25 x 109 km x 138,2 g/km = 310.950.000 kg ή περίπου 311.000 τόνους CO2 ετησίως.

Το 2019 η Ελλάδα εξέπεμψε 67,18 εκατομμύρια τόνους CO2 σύμφωνα με το ourworldindata.org. Αυτό σημαίνει ότι το 5‰ των ετήσιων εκπομπών ρύπων της χώρας εκτιμάται ότι εκλύεται από την διαδικασία αναζήτησης στάθμευσης.

Η υπόθεσή μας ότι κάθε οδηγός χρειάζεται 10 λεπτά ημερησίως για να βρει θέση στάθμευσης ισοδυναμεί με απώλεια 71.123 εργάσιμων ανθρωποετών*.

Ολο και περισσότερο λοιπόν, πρέπει να αναλογιζόμαστε τις λυσεις οι οποίες θα βοηθήσουν τις πόλεις να γίνουν πιο φιλικές προς το περιβάλλον, αλλά και να προσφέρουν το πλαίσιο εκείνο στους πολίτες το οποίο θα βοηθά στη βελτίωση της καθημερινότητάς τους. Τις λύσεις που τις ονομάζουμε πλέον smart cities solutions.

 

Συνοπτικός πίνακας δεικτών

 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Αποφυγή εκπομπών CO2 261.000.000 Kg CO2 / έτος (NEDC)
Αποφυγή εκπομπών CO2 311.000.000 Kg CO2 / έτος (WLTP)
Αποφυγή καυσίμων οδηγών 168.750.000 Liter / έτος
Εξοικονόμηση κόστους καυσίμων οδηγών 236.250.000 € / έτος
Εξοικονόμηση χρόνου οδηγών 71.123 Ανθρωποέτη ετησίως

 

*Εάν κάθε οδηγός -εκ των 2.563.000 οχημάτων- χρειάζεται για να σταθμεύσει 10 λεπτά ημερησίως, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι αναλώνονται: 2.563.000 οδηγοί X 250 εργάσιμες ημέρες ετησίως Χ 10 λεπτά την ημέρα = 6.407.500.000 λεπτά που ισοδυναμούν σε απώλεια 71.123 εργάσιμων ανθρωποετών.

 

Στέφανος Κυτάνης, Business Development Consultant, OTS