Η εφαρμογή της OTS  Open1 | FLEET είναι έτοιμη να παρέχει πλέον τηλεματική οχημάτων αλλά και αναφορές επί των δεδομένων που συλλέγονται από την κίνηση.

Ένας οργανισμός που έχει προμηθευτεί το εργαλείο τηλεματικής του Open1 | FLEET έχει τις εξής δυνατότητες:

– Να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την κίνηση των οχημάτων στον χάρτη

– Να αποτυπώνει την διαδρομή οχήματος σε ένα εύρος ημερομηνιών στον χάρτη

– Να λαμβάνει αναφορές :

* Όλων των στιγμάτων/σημείων από τα οποία πέρασε το όχημα σε ένα εύρος ημερομηνιών με δυνατότητα εμφάνισης και των διευθύνσεων (geoconding)

* Όλων των γεγονότων που συνέβησαν σε ένα όχημα σε ένα εύρος ημερομηνιών (πότε πήρε μπρος, βλάβη, άνοιγμα πόρτας κτλ)

* Όλων των δρομολογίων (trips) ενός οχήματος σε εύρος ημερομηνιών. Ευρετήριο με πεδία: Διεύθυνση έναρξης, χλμ έναρξης, Διεύθυνση λήξης, χλμ λήξης, Κατανάλωση Καυσίμων, μέση ταχύτητα, μέγιστη ταχύτητα κ.α.

Πρόκειται δηλαδή για τα γνωστά δελτία κίνησης, άλλα όχι χειρόγραφα.

* Όλων των στάσεων οχήματος σε εύρος ημερομηνιών. Με πεδία για παράδειγμα: Σε ποια διεύθυνση έγινε η στάση, πόσο διήρκησε, οδόμετρο στάσης, ώρες μηχανής αν δεν έχει σβήσει το όχημα, κατανάλωση λίτρων καυσίμων.

* Συγκεντρωτικά στατιστικά για εύρος ημερομηνιών: Συνολικά χιλιόμετρα, μέση ταχύτητα, μέγιστη ταχύτητα, Ώρες μηχανής, κατανάλωση λίτρων καυσίμων.

Το εργαλείο τηλεματικής μπορεί να λαμβάνει δεδομένα και από κινητά τηλέφωνα εκτός από gps trackers.

 

 

 

Ζητήστε μία επίδειξη της εφαρμογής στο sales@ots.gr ή στο 2310 590100