Τηλεμετρία στην εφαρμογή της OTS Open1|Fleet για τη διαχειριση του Γραφείου Κίνησης και του στόλου οχημάτων των φορέων

Το υποσύστημα τηλεμετρίας παρέχει 24ωρη παρακολούθηση των οχημάτων του φορέα.

Μέσα από την αποτύπωση των δρομολογίων οποιαδήποτε χρονική στιγμή ενισχύεται η διαφάνεια και η ασφάλεια του στόλου οχημάτων. Η διαχείριση του γραφείου κίνησης και του στόλου οχημάτων περνά σε μία νέα εποχή, απλοποιώντας και επιταχύνοντας όλες τις καθημερινές διαδικασίες του φορέα που έχουν να κάνουν με τα οχήματά του.

Για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει το σύστημα της τηλεμετρίας χρησιμοποιείται:

 • ειδικός εξοπλισμός εντοπισμού θέσης στο όχημα (gps tracker) και
 • συνδρομή σε υπηρεσία μετάδοσης δεδομένων (GSM sim card).

Το Open1|Fleet παρέχει στους υπαλλήλους του γραφείου κίνησης τα δεδομένα που λαμβάνονται από τις συσκευές τηλεμετρίας, χωρίς να απαιτείται αλλαγή του περιβάλλοντος εργασίας.

Χάρτες

Από την ενότητα Χάρτες του Open1|Fleet, εμφανίζεται το σύνολο των οχημάτων που έχουν συσκευή τηλεμετρίας. Αποτυπώνει σε πραγματικό χρόνο τη θέση και την ταχύτητα των οχημάτων, ενώ για όσα οχήματα υπάρχει ρύθμιση Can Bus, εμφανίζεται επιπλέον η τρέχουσα ένδειξη του χιλιομετρητή.

Δίνεται η δυνατότητα ανάκτησης διαδρομής ανά όχημα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Το σύστημα απεικονίζει γραφικά τη διαδρομή που διένυσε το όχημα στο καθορισμένο διάστημα, ξεχωρίζοντας με πράσινο την αφετηρία και με μπλε το τέρμα.

Aναλυτικές και συγκεντρωτικές αναφορές είναι διαθέσιμες, με κριτήρια εύρος ημερομηνιών και οχήματα από τα δεδομένα που έχουν συλλεγεί από τις συσκευές τηλεμετρίας. Μία εξ αυτών είναι η αναφορά συγκεντρωτικών στοιχείων, που περιλαμβάνει για το εύρος που ζητήθηκε, μεταξύ άλλων, τα διανυθέντα χιλιόμετρα, τη μέση ταχύτητα και την συνολική κατανάλωση.

Κλείσιμο Δελτίων Κίνησης

Από την ενότητα των Δελτίων Κίνησης, ο υπεύθυνος μπορεί να ανακτήσει αυτόματα τον χιλιομετρητή από τα δεδομένα τηλεμετρίας, και να κλείσει το δελτίο κίνησης του εκάστοτε οχήματος, χωρίς να χρειάζεται να καταχωρήσει χειροκίνητα τα χιλιόμετρα εισόδου.

 

Το Fleet management system παρέχει τις παρακάτω δυνατότητες:             

 • Παρακολούθηση καυσίμου. Η παρακολούθηση καυσίμου  δίνει τη δυνατότητα ακριβούς μέτρησης της στάθμης καυσίμου στο όχημα.
 • Οδομετρητής. Ο οδομετρητής χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της διανυθείσας απόστασης και μεταδίδει αυτές τις πληροφορίες απευθείας στο διακομιστή.
 • Ανίχνευση ταξιδιού. Η ανίχνευση ταξιδιού χρησιμοποιείται για την ενημέρωση του χρήστη σχετικά με τα σημεία εκκίνησης και τερματισμού στην ειδική θέση, ενώ ο κινητήρας είναι ενεργοποιημένος ή απενεργοποιημένος.
 • Geo-fence. Ειδοποίηση όταν ένα όχημα εισέρχεται ή εξέρχεται από προκαθορισμένες περιοχές.
 • Ανίχνευση υπέρβασης ταχύτητας. Βοηθά στην αποτροπή της υπέρβασης της καθορισμένης ταχύτητας και επιθεωρεί τον οδηγό αν χρειαστεί.
 • Οικολογική οδήγηση. Βοηθά στην πρόληψη και την επίβλεψη του οδηγού όσον αφορά την επιθετική οδήγηση. Αυτή η λειτουργικότητα λειτουργεί παράλληλα με την ένταση της επιτάχυνσης, τη δύναμη πέδησης και τις γωνίες στροφής. Κάθε επιθετική εκδήλωση οδήγησης μπορεί να παρουσιαστεί σε πραγματικό χρόνο με ειδοποίηση LED ή βομβητή.
 • Auto Geofencing. Το Auto Geofencing μπορεί να ανιχνεύσει όποτε το όχημα εισέρχεται ή εξέρχεται από προκαθορισμένες περιοχές ενώ ο κινητήρας είναι απενεργοποιημένος.
 • Εντοπισμός οχήματος με μία εντολή SMS ή μέσω διαδικτύου σε πραγματικό χρόνο 24 ώρες, 365 ημέρες τον χρόνο.
 • Έξυπνη ανίχνευση σύγκρουσης.

 

Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες:

Τ: 2310 590100

Ε: sales@ots.gr

Διαβάστε περισσότερα για το Open1|fleet στο link