Ο Δήμος Ν. Προποντίδας αναβαθμίζει τη διαχείριση διαδικασιών ύδρευσης με το Ydata Billing της OTS. 

O Δήμος Ν. Προποντίδας εξασφαλίζει την καλύτερη διαχείριση και εποπτεία των διαδικασιών της ύδρευσης, εντάσσοντας στην καθημερινότητά του τις ηλεκτρονικές διαδικασίες τιμολόγησης.  Εφαρμόζει πλέον το Ydata Billing -μία εφαρμογή τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος και αποχέτευσης, που ανήκει στη σουΐτα εφαρμογών της OTS “Ydata.

Στην πρωτοποριακή εφαρμογή της OTS, παρέχεται η δυνατότητα είσπραξης λογαριασμού με barcode, όπου υπολογίζονται αυτόματα το κόστος του λογαριασμού, τυχόν οφειλές και τόκοι.

Ο Φορέας μπορεί να παρακολουθήσει στατιστικά δεδομένα για την καλύτερη λήψη αποφάσεων:

 

 

 

 

 

 

 

Υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης της εισπραξιμότητας και σύγκρισης ετών με προβολή δεδομένων ανά μήνα/ημέρα:

 

Και επιπλέον μπορεί να γίνει παραγωγή δυναμικών αναφορών ανάλογα με τις ανάγκες του Φορέα:

 

 

 

 

 

 

 

 

Όλα γίνονται πιο εύκολα, πιο αξιόπιστα και ταχύτερα.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες:

Ε sales@ots.gr

Τ 2310 590100