Σε όλες τις υπηρεσίες υπάρχει αυτόματη προγραμματισμένη διαδικασία εξαγωγής back-up της κεντρικής βάσης δεδομένων. Αυτό όμως, δεν είναι πάντα αρκετό για να εξασφαλίσει στον οργανισμό ή την επιχείρηση ένα έγκυρο αντίγραφο ασφαλείας.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πραγματοποιείται δοκιμαστική επαναφορά της βάσης δεδομένων ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να εξασφαλίζεται η εγκυρότητα του back-up την κρίσιμη στιγμή.

Η υπηρεσία ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ της OTS πραγματοποιείται 2 φορές το μήνα και περιλαμβάνει:

  • μεταφορά και αποθήκευση του dmp αρχείου (back-up της βάσης του backoffice) στους Servers του οργανισμού για ασφαλή ενδιάμεση αποθήκευση των δεδομένων
  • μετάπτωση του dmp σε δικό μας Server για να ελέγξουμε ότι δεν υπάρχουν σφάλματα
  • έλεγχο του back-up από τις ομάδες των εφαρμογών μετά την μετάπτωση, ώστε να διαπιστώνεται η ορθότητα των αρχείων
  • αποστολή πρωτοκολλημένης επιστολής στην υπηρεσία σας με την επιβεβαίωση εγκυρότητας του back-up

Και μπορείτε να είστε σίγουροι ότι όλα γίνονται όπως πρέπει.

Διαβάστε επίσης για τις υπηρεσίες Hyper V- Replica εδώ 

Για περισσότερες πληροφορίες πάνω στο ασφαλές back-up επικοινωνήστε μαζί μας.

Ε sales@ots.gr

Τ 2310 590100