Τι είναι το Database Clustering;

Το database clustering είναι η διαδικασία όπου μια βάση μπορεί να χρησιμοποιήσει τους πόρους περισσότερων του ενός server ή instance Β.Δ. Μερικές φορές ένας server ενδέχεται να μην είναι επαρκής για τη διαχείριση του όγκου των δεδομένων ή του αριθμού των αιτημάτων που διαχειρίζεται μια Β.Δ.,άλλες φορές πάλι απαιτείται για λόγους ασφαλείας ή για την απρόσκοπτη λειτουργία του φορέα μας, τα δεδομένα μας να διαχειρίζονται από servers ή instances σε διαφορετικές γεωγραφικές τοποθεσίες.

Με τα πολλαπλά instances που διαχειρίζονται την ίδια βάση δεδομένων, τα δεδομένα μας παραμένουν διαθέσιμα ακόμα κι αν κάποιο αυτά από αυτά σταματήσει να λειτουργεί ή παρουσιάσει πρόβλημα.

Πάντα υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης ενός ακόμα instance ώστε να αυξηθούν οι πόροι που διαχειρίζονται τα ερωτήματα στη Β.Δ ή αν θέλουμε να αντικαταστήσουμε ένα προβληματικό server.

Τι προσφέρει το Database Clustering;

Με το database clustering μας παρέχεται υψηλή διαθεσιμότητα (high availability) κι ανοχή σε σφάλματα υλικού (Fault Tolerance) στα δεδομένα που διαχειρίζεται ο φορέα σας.

Η Περιφέρεια Δυτiκής  Ελλάδας στο παρελθόν εφάρμοσε με επιτυχία την παραπάνω υπηρεσία επιτρέποντας τη διαχείριση των δεδομένων της από διαφορετικές Περιφερειακές Ενότητες, κάτι που στάθηκε ιδιαίτερα χρήσιμο κατά την περίοδο της πανδημίας.

Προστατεύστε κι εσείς τα δεδομένα του φορέα σας και διαχειριστείτε τα με τρόπο αποτελεσματικό.

Ζητήστε μία παρουσίαση της παραπάνω Υπηρεσίας στο sales@ots.gr ή στο 2310 590100