Οικονομική Διαχείριση

 1. Καταχώρηση Αναμόρφωσης
 2. Διαγραφή Απόδοσης ΧΕΠ
 3. Καταχώρηση Εισπράκτορα
 4. Δημιουργία Κατάστασης Δαπάνης Παραστατικών
 5. Αφαίρεση Εντάλματος από Κατάσταση Αποστολής
 6. Αλλαγή Μετρητή Παραστατικού Εσόδου
 7. Αλλαγή Ταμειακής Κατηγορίας
 8. Ακύρωση Εντάλματος
 9. Αλλαγή Μετρητή Εντάλματος
 10. Αλλαγή Μετρητή Γραμματίου Είσπραξης
 11. Αλλαγή Μετρητή Καταστάσεων Αποστολής
 12. Σύνδεση Παραστατικών με Ένταλμα Προπληρωμής
 13. Ακύρωση Γραμματίου Είσπραξης
 14. Συσχέτιση Λογαριασμού Τάξεως Εξόδων
 15. Πρόσθεση και Αφαίρεση Παραστατικού σε Κατάσταση Δαπάνης
 16. Ακύρωση Διπλοτύπου Είσπραξης
 17. Παραγραφή Χρηματικού Καταλόγου
 18. Συσχέτιση Λογαριασμού Τάξεως Εσόδων
 19. Σύνδεση Διπλοτύπου με Εισπράκτορα
 20. Οριστικοποίηση και Απορ ΠΥ
 21. Σύνδεση Χρηστών με Εισπράκτορες
 22. Μερική Είσπραξη Παραστατικού Εσόδων
 23. Πρόσθεση Εντάλματος σε Κατάσταση Αποστολής
 24. Καταχώρηση Υπολόγου
 25. Μερική Ανάκληση Δέσμευσης
 26. Μαζική Εκτύπωση Ενταλμάτων
 27. Μαζική Καταχώρηση Τιμολογίων
 28. Μαζική Εκτύπωση Γραμματίων
 29. Καταχώρηση Διπλοτύπου Είσπραξης απο ΧΚ
 30. Καταθέσεις Τραπεζικών Λογαριασμών
 31. Μαζική Ακύρωση Ενταλμάτων
 32. Καταχώρηση Παραστατικού Σύστασης Παγίας Προκαταβολής
 33. Αναίρεση Εκχώρησης
 34. Αλλαγή Χρηματοδότησης
 35. Καταχωρηση ΧΕΠ
 36. Ενταλματοποίηση Κατάστασης Δαπάνης
 37. Εκχώρηση Τιμολογίων που δεν έχουν παραλειφθεί
 38. Εκτύπωση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών
 39. Εκτύπωση Απλής Κατάστασης Δαπάνης
 40. Εκτύπωση Μηνιαίου Στατιστικού ΠΕ-
 41. Εκτύπωση Αναμόρφωσης προς Αποκεντρωμένη
 42. Εκτίμηση ΠΥ
 43. Έγκριση ΠΥ
 44. Διπλότυπο με μικρότερο Εισπραχθέν Ποσό και Προσαυξήσεις
 45. Έκδοση ΒΣ απο μη Βεβαιωμένο ΧΚ
 46. Εκτύπωση Ταμειακών Ειδοποίησεων μέσα απο ΧΚ
 47. Διόρθωση Παραστατικού
 48. Διόρθωση Φορολογητέου Ποσού
 49. Διαγραφή Χρεών από Χρηματικό Κατάλογο
 50. Μεταφορές Τραπεζικών Λογαριασμών
 51. Αυτόματη Χρεωπίστωση Αποθεματικού
 52. Απόδοση ΧΕΠ
 53. Αντιγραφή Χρηματικού Καταλόγου
 54. Ανάκληση Δέσμευσης
 55. Ανύπαρκτο Έσοδο σε Παραστατικό Εσόδου
 56. Ανύπαρκτο Έξοδο σε Δέσμευση
 57. Δήλωση Παρακρατούμενου Φόρου κ Πίνακα Επιχειρήσεων
 58. Αναίρεση Οριστικοποίησης Μαζικής Καταχώρησης
 59. Αρίθμηση Χρηματικού Καταλόγου
 60. Αναλήψεις Τραπεζικών Λογαριασμών
 61. Εκχώρηση που τα τιμολόγια έχουν καταχωρηθεί
 62. Ακύρωση Βεβαιωτικού Σημειώματος
 63. Λογιστική Δημοσίου – Δημιουργία Νέας Χρήσης 2017-

Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων

Δημοτική Αστυνομία