Η ΟTS παρουσίασε στο 9o ΟΤS Webinar μια νέα εφαρμογή: Το Open1|Entrance, το οποίο θα αποτελέσει χώρο φιλοξενίας ψηφιακών υπηρεσιών για φορείς του Δημοσίου και όχι μόνο.

Στόχος είναι η δημιουργία μιας κεντρικής διαδικτυακής πύλης, η οποία θα δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα εύκολης και γρήγορης συναλλαγής με τους συνεργαζόμενους φορείς, μέσα από μια σαφή και φιλική προς το χρήστη διαδικασία, που δε θα απαιτεί τη φυσική παρουσία τους αλλά θα γίνεται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά.

Η επικοινωνία αυτή, ωστόσο, δεν θα περιορίζεται μόνο στη δημιουργία αιτημάτων από τη μεριά του πολίτη. Μέσω του Open1|Entrance, ο πολίτης θα έχει τη δυνατότητα ενημέρωσης για την εξέλιξη της υπόθεσής του σε διάφορα στάδια, όπως αυτά θα ορίζονται από τον συνεργαζόμενο φορέα. Η ροή της διαδικασίας θα συνεχίζεται μετά, εντός του φορέα.

Η επικοινωνία μεταξύ πολίτη και φορέα γίνεται εύκολη, γρήγορη, και θα είναι πλέον αμφίδρομη. Οι φορείς θα αποκτήσουν εξωστρέφεια που δεν αποτελεί μόνο ένα χρήσιμο εργαλείο για τον φορέα, αλλά και μία δίοδο επικοινωνίας για τον πολίτη. Έτσι, ο πολίτης θα απαλλαγεί από την ανάγκη να διεκπεραιώνει δια ζώσης πολλές από τις υποθέσεις του, γεγονός το οποίο έχει αποκτήσει πλέον μεγάλη σημασία για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Είμαστε στη διάθεσή σας, επικοινωνήστε μαζί μας:

Τ 2310 590100

Ε sales@ots.gr