Από 1η Ιουλίου η υποβολή των προτάσεων για τους Δήμους της χώρας

 Από την 1η Ιουλίου, οι 315 Δήμοι της χώρας -με πληθυσμό κάτω των εκατό χιλιάδων κατοίκων- θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά, στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ, τις προτάσεις που αφορούν στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό τους -με καταληκτική ημερομηνία την 31η Οκτωβρίου 2022- όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης.

Δείτε αναλυτικά: Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ»

Τα έργα που αφορούν στις Έξυπνες Πόλεις, διαρθρώνονται στις κάτωθι επτά (7) κατηγορίες:

  • Βιώσιμη Μετακίνηση
  • Εξοικονόμηση Ενέργειας
  • Μείωση Ενεργειακού Αποτυπώματος Δημοτικών Κτιρίων
  • Βελτίωση Εξυπηρέτησης Πολίτη και Επιχείρησης
  • Βελτίωση Ποιότητας Ζωής
  • Ενίσχυση τοπικής Δημοκρατίας, Διαβούλευσης και Διαφάνειας
  • Προστασία από Κυβερνοεπιθέσεις και ενίσχυση Ψηφιακών Υποδομών

Η OTS, με εξειδίκευση και μακροχρόνια συνεργασία με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εφαρμόζει μία σειρά από ψηφιακές λύσεις και ευφυείς τεχνολογίες, δημιουργώντας υποδομές υπηρεσιών 5ου επιπέδου.

Καλύπτοντας όλο το φάσμα των δράσεων που εμπίπτουν στην Πρόσκληση αναφορικά με τον «Ψηφιακό Μετασχηματιμό των ΟΤΑ», για τις Έξυπνες Πόλεις, και διαθέτοντας μία ολοκληρωμένη στρατηγική για την υλοποίηση των αντίστοιχων έργων, η εταιρεία μας παρέχει λύσεις προσαρμοσμένες στα δεδομένα και τις ανάγκες του εκάστοτε φορέα.

Με τον πολίτη στο επίκεντρο, η OTS στοχεύει στην αναβάθμιση των υπηρεσιών εξυπηρέτησης και στην ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των Δήμων και των Νομικών τους Προσώπων.

Συζητήστε μαζί μας για την πρότασή μας, στα 2310 590100 ή στο sales@ots.gr.