Σας προσκαλούμε στο 10ο OTS Webinar την Πέμπτη 18/6 στις 09:30, με θέμα “Επιχειρησιακή Συνέχεια και τεχνολογίες απομακρυσμένης εργασίας”

Θα συζητήσουμε το κρίσιμο ερώτημα των ημερών μας “Ποιά είναι η επόμενη μέρα της Covid εποχής για τους φορείς και τις επιχειρήσεις;” και στη συνέχεια θα σας παρουσιάσουμε τις λύσεις που προσφέρουμε. Επιπλέον, θα μιλήσουμε για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνέχειας στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται λόγω της πανδημίας και συγκεκριμένα για την απομακρυσμένη εργασία (με τη βοήθεια της τεχνολογίας VPN).

Η OTS προσφέρει μια σειρά από λύσεις που επιτρέπουν στους οργανισμούς να συνεχίσουν να λειτουργούν απομακρυσμένα, χωρίς να εμποδίζεται η ομαλή λειτουργία τους.

Πιο αναλυτικά θα αναπτυχθούν τα παρακάτω:

  • Βασικοί Πυλώνες Επιχειρησιακής Συνέχειας
  • Βέλτιστες Πρακτικές βάσει του προτύπου ISO 22301:2018
  • VPN – απομακρυσμένη σύνδεση– Επιλογές πρωτοκόλλων VPN– Αυθεντικοποίηση (πιστοποίηση χρηστών στο δίκτυο)
  • Τι σας ταιριάζει, personalization

Η συμμετοχή στο Webinar είναι δωρεάν

Δηλώστε συμμετοχή εδώ

ή επικοινωνήστε μαζί μας:

Τ 2310 590100

E sales@ots.gr