Από το 14ο OTS Forum, με πυρήνα των συζητήσεων την ψηφιακή μετάβαση της ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Δημόσιας Διοίκησης, δεν θα μπορούσε να εκλείπει η παρουσία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η Δήμητρα Λυγούρα, Διευθύντρια Γραφείου Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, αναφέρθηκε, από το βήμα του 14ου OTS Forum, στην ψηφιακή πολιτική των διοικητικών διαδικασιών για τον μετασχηματισμό της Δημόσιας Διοίκησης.

Παράλληλα, έκανε λόγο για τη συνεργασία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της ΟΤS, όπου Δημόσιος και Ιδιωτικός τομέας συνενώνουν τις δυνάμεις τους «για την υλοποίηση ενός πιο δίκαιου περιβάλλοντος για τους Έλληνες πολίτες».

Δείτε, αναλυτικά, το απόσπασμα που ακολουθεί: