Ο Σπύρος Παμπουκίδης, Α’ Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΔΣ του ΣΕΠΕ και Πρόεδρος της OTS, συντόνισε σήμερα στο ετήσιο Συνέδριο του ΣΕΠΕ -Digital Economy Forum, τη συζήτηση με θέμα: «Έξυπνες, Βιώσιμες Πόλεις και Περιφέρειες».

Το πάνελ απαρτιζόταν από τους κύριους:

Θεόδωρο Λιβάνιο, Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Αριστόδημο Θωμόπουλο, Αντιπρόεδρο ΔΣ και Partner, DBC DIADIKASIA

Κωνσταντίνο Καμάρα, Αντιπρόεδρο ΔΣ, ATCOM

 

Οι συμμετέχοντες μίλησαν για ένα από τα πλέον φιλόδοξα σχέδια για την ενίσχυση των δήμων και των περιφερειών της χώρας, το οποίο θέτει σε εφαρμογή και αξιοποιεί τις ψηφιακές τεχνολογίες και λύσεις. Ο σκοπός είναι, φυσικά, να βελτιωθεί η καθημερινότητα των πολιτών, αλλά και οι καθημερινές λειτουργίες των οργανισμών. Οι “έξυπνες πόλεις”, λειτουργώντας με όρους βιωσιμότητας, οικονομικής ανάπτυξης και υψηλού επίπεδου ποιότητας ζωής για τους κατοίκους και τους επισκέπτες τους, είναι το στοίχημα για την επόμενη ημέρα. Οι λύσεις και οι δράσεις που έχουν υιοθετηθεί  από τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς την ψηφιακό τους μετασχηματισμό  αναφέρθηκαν στη συζήτηση, καθώς, επίσης, και τα σχέδια που θα πάνε ένα ακόμα βήμα μπροστά τους Δήμους και τις Περιφέρειες.