Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου Τομέα (IPSAS) τίθενται σε εφαρμογή για τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από 01/01/2023.

Η OTS, εφαρμόζει ήδη από 01/01/2019 το νέο λογιστικό πρότυπο σε 12 φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης. Επιπροσθέτως, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) είναι ο πρώτος φορέας της Γενικής Κυβέρνησης που εφαρμόζει το νέο λογιστικό σχέδιο, από την τρέχουσα οικονομική χρήση, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή “Οικονομική Διαχείριση- OTS” και τα πρόσθετα ψηφιακά εργαλεία που αναπτύχθηκαν για να διευκολύνουν τη μετάβαση.

Το 2ο OTS Roadshow, θα έχει ως κύριο αντικείμενό του τη μετάβαση των φορέων στα νέα Λογιστικά Πρότυπα του Προεδρικού Διατάγματος 54. Θα παρουσιαστούν, επίσης, οι νέες web και cloud εφαρμογές οι οποίες θα βοηθήσουν τους οργανισμούς στην ψηφιακή τους μετάβαση και στην αναβάθμιση των διοικητικών τους λειτουργιών. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 3 Ιουνίου 2022, αποκλειστικά διά ζώσης, στην Αθήνα, στο Wyndham Hotel.

Στο πλαίσιο του OTS Roadshow θα πραγματοποιηθεί εισήγηση του Αντιπροέδρου της Blue Value κ Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου, με θέμα: “Διαχείριση & αντιμετώπιση ευρημάτων κατασταλτικών ελέγχων στην πάγια περιουσία, στον ισολογισμό, στα αποθέματα & στον προϋπολογισμό“.

Δηλώστε συμμετοχή στο OTS Roadshow  εδώ

Ώρες διεξαγωγής: 09:00 – 14:30

Η συμμετοχή είναι δωρεάν

Θα ακολουθήσει αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης