Δηλώστε συμμετοχή στο 6ο OTS Webinar που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14/5 στις 9:30 σε συνεργασία με την εταιρεία Blue Vaue με θέμα:

Εσωτερικός έλεγχος και Επιχειρησιακή Συνέχεια

Η παγκόσμια κρίση του κορωνοϊού ανέδειξε την ανάγκη διατήρησης σχεδίων Επιχειρησιακής συνέχειας, που οφείλει να διαθέτει κάθε οργανισμός. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή συνέχεια του οργανισμού, ανεξαρτήτως της κρίσης, μεγάλης ή μικρής, είναι απαραίτητο να υπάρχει ένας προηγούμενος σχεδιασμός. Είμαστε δίπλα σας, για να σας ενημερώσουμε σχετικά, αλλά και να σας υποστηρίξουμε. Από τον σχεδιασμό της επιχειρησιακής συνέχειας του οργανισμού σας, μέχρι τους τακτικούς ελέγχους των διαδικασιών του.

Επιχειρησιακή Συνέχεια είναι η ικανότητα ενός οργανισμού να συνεχίζει την παράδοση προϊόντων ή των υπηρεσιών σε αποδεκτά προκαθορισμένα επίπεδα μετά από ένα συμβάν που διαταράσσει την λειτουργία του.

Η Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity Management) είναι μια διαδικασία ολιστικής διαχείρισης, η οποία προσδιορίζει τις πιθανές επιπτώσεις που απειλούν την απρόσκοπτη λειτουργία ενός Οργανισμού και παρέχει ένα πλαίσιο για την αύξηση της ανθεκτικότητας και της ικανότητας για αποτελεσματική αντίδραση σε περίπτωση κινδύνων.

O Εσωτερικός Έλεγχος στοχεύει στην αξιολόγηση και τη βελτίωση των διαδικασιών ενός φορέα.

Στην εισήγηση θα αναλυθούν τα παρακάτω:

  • Ποια είναι τα οφέλη των Φορέων από την εφαρμογή συστήματος εσωτερικού ελέγχου
  • Τι απαιτείται για τη σύσταση μιας μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου
  • Πώς γίνεται ο έλεγχος
  • Ποια είναι τα πρακτικά βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού Συστήματος
  • Γιατί να ξεκινήσετε άμεσα ένα σύστημα Επιχειρησιακής Συνέχειας
  • Ποια είναι τα οφέλη ενός σχεδίου διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας
  • Σχέδια Αντιμετώπισης Καταστροφών

Η συμμετοχή στο Webinar είναι δωρεάν

Θα βρείτε την φόρμα συμμετοχής εδω