Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου του Δήμου Θεσσαλονίκης, Κατερίνα Ναζίρη, πραγματοποίησε εισήγηση, στο 14ο OTS Forum, και μοιράστηκε με τους παρευρισκόμενους εμπειρίες από την εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου. Τις εμπειρίες αυτές εμπλούτισε, στην ίδια ενότητα, η επικεφαλής του αντίστοιχου τμήματος της Blue Value, Μαριλένα Σιδηροπούλου.

Εκπροσωπώντας έναν δήμο – πρότυπο στη Σύσταση Μονάδας και Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου, η Κατερίνα Ναζίρη προτρέπει, με τη σειρά της, τους φορείς του Δημοσίου να εκκινήσουν τις διαδικασίες, αξιοποιώντας τους διαθέσιμους πόρους τους:

«Ο αριθμός των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου αναμένεται, μέσα στην επόμενη διετία, να ξεπεράσει το 80%. Αυτό σημαίνει ότι η φοβία που υπήρχε με τον Εσωτερικό Έλεγχο έχει ξεπεραστεί, γιατί αντιλαμβανόμαστε, με τη βοήθεια του νομοθετικού πλαισίου, ότι ο Εσωτερικός Ελεγκτής είναι ένας σύμβουλος διοίκησης∙ δεν έχει καμία σχέση με έναν επιθεωρητή. Είναι το εργαλείο που θα χρησιμοποιήσει κάθε Διοίκηση για την καλύτερη διακυβέρνηση και τη βελτίωση των διαδικασιών της, ώστε να παρέχει ποιοτικότερες υπηρεσίες στον πολίτη».

Γιατί, λοιπόν, Εσωτερικός Έλεγχος; Όσα επισήμανε η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου Δήμου Θεσσαλονίκης, Κατερίνα Ναζίρη, στο 14ο OTS Forum: