Η Μονομετοχική Αξιοποίησης Ακινήτων Δήμου Ζωγράφου (Μ.ΑΞ.Ι.Α.ΔΗ.Ζ.) αξιοποιεί πλέον την εφαρμογή “Λογιστική Δημοσίου” της OTS για την ολοκληρωμένη οικονομική της διαχείριση.

Η εφαρμογή καλύπτει πλήρως τις επιταγές και προβλέψεις του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου.

Περιλαμβάνει όλες τις πρόσφατες απαιτήσεις που έχουν προκύψει για στοχοθεσία, κατάρτιση και εκτέλεση ισοσκελισμένων προϋπολογισμών και απολογισμών και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης.

Επιπρόσθετα, όλα τα υποσυστήματα που αφορούν στην Λογιστική Δημοσίου συμπεριλαμβάνονται σε ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο περιβάλλον εργασίας.

 

Περισσότερα για την Λογιστική Δημοσίου της OTS εδώ

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τ 2310 590100

Ε sales@ots.gr