Η OTS,  ανταποκρινόμενη στις νέες προκλήσεις και συνθήκες, πιστοποιήθηκε για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας – ISO 22301:2019 από την TUV Austria Hellas.

Η OTS  επιλέγει να παραμένει δίπλα στους πελάτες και συνεργάτες της, διασφαλίζοντας την επιχειρησιακή συνέχεια στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και προϊόντων.

Η συνεχής ενίσχυση της ανθεκτικότητας  της εταιρείας και η αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων διαταραχής αποτελούν κεντρικό στόχο του νέου Συστήματος, το οποίο έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τη συνεχή βελτίωσή του προκειμένου να ανταπεξέρχεται στις εκάστοτε προκλήσεις.

Η πιστοποίηση της εταιρείας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22301:2019 επιβεβαιώνει την εφαρμογή ενός τεκμηριωμένου και αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισης, το οποίο αφορά στην προετοιμασία, ανταπόκριση και αποκατάσταση από πιθανές διαταραχές.

Η πιστοποίηση αυτή, έρχεται προς επίρρωση της δέσμευσής μας να είμαστε διαρκώς στο πλευρό των πελατών μας, χωρίς να επιτρέπεται σε παράγοντες εξωτερικούς και συχνά μεταλλασσόμενους να εμποδίζουν την λειτουργία μας.