Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2022, η πρώτη συνάντηση των δεκαπέντε (15)  μελών του eMT cluster, στο #enahub στην Ξάνθη.

Πρωταρχικός στόχος του eMT cluster, του πρώτου συνεργατικού σχηματισμού Καινοτομίας Τεχνολογίας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, είναι να συμβάλλει στην εξοικείωση του επιχειρηματικού, οικονομικού και κοινωνικού συνόλου με τη νέα τεχνολογία ως μέσο ανάπτυξης, να ενθαρρύνει την καινοτομία και τη συνεπακόλουθη επιχειρηματικότητα.

Πιο συγκεκριμένα, αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος τεχνολογιών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το οποίο θα επιταχύνει και, ταυτόχρονα, θα μειώνει το κόστος της προσαρμογής των επιχειρήσεων στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό και ενός υψηλής κλάσης κόμβου τεχνολογικής αριστείας – σημείου αναφοράς της καινοτομίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, το οποίο θα συμβάλλει έμπρακτα:

  • στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών,
  • στην προσέλκυση επιστημόνων και
  • στην αύξηση του ΑΕΠ της περιφέρειας και της χώρας.

Πεδία εφαρμογής του eMT cluster σποτελούν η Αγροδιατροφή, η Μεταποίηση, ο Μετασχηματισμός του Ανθρώπινου Δυναμικού και η Αστική Κινητικότητα.

Βρείτε όλη τη διαθέσιμη πληροφορία στον σύνδεσμο, που ακολουθεί: https://emtcluster.gr/index.php/el/