Η OTS στηρίζει για δεύτερη συνεχή χρονιά το Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης ως Bronze Sponsor.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 11 & 12 Φεβρουαρίου 2021.

Επιδιώκει να καταγράψει τις τρέχουσες – εγχώριες και διεθνείς -εξελίξεις στον θεσμό της επαγγελματικής ασφάλισης και

να αναδείξει τον ρόλο του 2ου ασφαλιστικού πυλώνα και τη σημασία της λειτουργίας των Επαγγελματικών Ταμείων

 στο εκάστοτε εγχώριο οικονομικό και ασφαλιστικό γίγνεσθαι, τις προκλήσεις και τις αναπτυξιακές διαστάσεις της επαγγελματικής ασφάλισης,

τα οφέλη και τις αξίες που μπορούν να προσδώσουν στην κοινωνία, την οικονομία και τις επιχειρήσεις

με την εξασφάλιση ενός επαρκούς συνταξιοδοτικού εισοδήματος για τη διατήρηση ενός αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου

κατά τη λήξη του επαγγελματικού βίου των εργαζομένων.

H OTS, πρωτοπορεί για ακόμα μία φορά, με το Λογισμικό για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, το οποίο

ενοποιεί  σε μία εφαρμογή-οθόνη τις αιτήσεις, την απονομή παροχών, τα μητρώα ασφαλισμένων/συνταξιούχων, τη μισθοδοσία, το εφάπαξ και τα αρχεία εργοδοτών.

Επίσης διασυνδέεται με άλλα συστήματα όπως, Τράπεζες και φορείς του Δημοσίου απλοποιώντας και επιταχύνοντας ακόμη περισσότερο τις καθημερινές εργασίες των χρηστών.

Το όφελος από την εφαρμογή του εν λόγω συστήματος είναι μεγάλο, όχι μόνο προς τους ασφαλισμένους και τους εργοδότες αλλά και προς το γενικότερο κοινωνικό σύνολο

καθώς προσφέρει ταχύτερες διαδικασίες συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων αλλά και τη δυνατότητα απομακρυσμένης διεκπεραίωσης τόσο για τους ασφαλισμένους όσο και για τους συνταξιούχους.

Περισσότερα για τo  2ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης στο https://ethosevents.eu/