Πάντα συνεπής στη δέσμευσή της να είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι των λύσεων για τις Έξυπνες Πόλεις, η OTS θα είναι  χορηγός στο  8ο “Smart Cities Conference” στις 11 Μαρτίου 2020, στο Ίδρυμα Ευγενίδου.

Η πραγματικά έξυπνη πόλη είναι τόπος ανθρωποκεντρικός, κόμβος καινοτομίας και ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, παρέχει  βελτιωμένη ποιότητα ζωής, με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα και λύσεις βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

Η OTS θα είναι εκεί για να παρουσιάσει τις προτάσεις της για τις πρωτοβουλίες που θα δώσουν την ώθηση που οι πόλεις χρειάζονται προς αυτήν την κατεύθυνση.

 Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και το IoT enablement θα βοηθήσει τις πόλεις να βελτιωθούν σε ατομικό αλλά και συλλογικό επίπεδο. Οι καλές πρακτικές προκειμένου να γίνει αυτό εφικτό είναι η πρόκληση στην οποία καλούμαστε να ανταπεξέλθουμε.

Το Smart Cities Conference 2020 θα προσφέρει καλές πρακτικές,  λύσεις και  υπηρεσίες αναφορικά με τις προκλήσεις & τους τρόπους υλοποίησης θεμάτων, όπως :

·         Έξυπνης  Διακυβέρνησης

·         Ενίσχυσης της έξυπνης διασύνδεσης πόλεων και τεχνολογίας

·         IoT & Smart Cities:  Εφαρμογές ανά τύπο & υπηρεσία

·         Βιώσιμες και ευφυείς αστικές μεταφορές

·         Ενεργειακής αποδοτικότητας

·         Αστικές λύσεις και συγχρηματοδοτούμενα έργα – Επενδυτικές ευκαιρίες

·         Μελλοντικών  τάσεων  και ευκαιριών  για κάθε έξυπνη πόλη.