Η OTS είναι χορηγός του 6ου ψηφιακού συνεδρίου ICT Security World 2020 που θα διεξαχθεί στις 9 & 10 Δεκεμβρίου 2020.

Η κύρια θεματολογία του 6oυ Ψηφιακού Συνεδρίου «ICT Security World»  2020  αφορά στις εξής κατευθύνσεις:

  • στην ασφαλή χρήση κρίσιμων υποδομών και υπηρεσιών cloud, στις σημαντικές αλλαγές στην λειτουργία Επιχειρήσεων και Φορέων εν μέσω κλιμάκωσης της πανδημίας του COVID-19
  • στην αξιοποίηση κλασικών εφαρμογών στην αυτοματοποίηση εργασιών γραφείου
  • στις Στρατηγικές, Τεχνολογίες, Μεθοδολογίες, στα προϊόντα και υπηρεσίες Ψηφιακής Ασφάλειας
  • στα μέχρι σήμερα αποτελέσματα στην εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού General Data Protection Regulation (GDPR)
  • στις Στρατηγικές ΚυβερνοΑσφάλειας,
  • στις σχέσεις της διαχείρισης κινδύνων και της εναρμόνισής τους με τους επιχειρησιακούς στόχους για την διασφάλιση των επίτευξη τους.
  • Στην ανάγκη επαρκούς ενημέρωσης των Στελεχών και των Διοικήσεων.

Περισσότερα εδώ: https://ictsecurity.e-expo.gr/