Το Open1| EasyPay αποτελεί μία ολοκληρωμένη εφαρμογή ηλεκτρονικών πληρωμών των οφειλών προς τους φορείς.

Αποτελεί το απαραίτητο εργαλείο ψηφιακού εκσυγχρονισμού για τους φορείς, συμβάλλοντας στην ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους. Πρόκειται για μία εφαρμογή με πολλά πλεονεκτήματα τόσο για τους φορείς όσο και για τους πολίτες.

Πλεονεκτήματα της εφαρμογής ηλεκτρονικών πληρωμών, Open1|EasyPay:

  1. Ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να βλέπει και να αναζητά, μέσω φίλτρων, όλες τις βεβαιωμένες και αβεβαίωτες οφειλές καθώς και διάφορες πληροφορίες σχετικά με αυτές.
  2. Από τις οφειλές αυτές μπορεί να επιλέξει όσες επιθυμεί και να τις πληρώσει με αυτόματο υπολογισμό τυχόν προσαυξήσεων.
  3.  Ο πολίτης έχει πρόσβαση σε όλες τις ρυθμισμένες οφειλές, επιλέγοντας από την παλαιότερη στη νεότερη, και όσες επιθυμεί δύναται να τις πληρώσει.
  4. Ο πολίτης έχει πρόσβαση σε όλο το ιστορικό πληρωμών που έχει πραγματοποιήσει, κάνοντας λήψη του αντίστοιχου αποδεικτικού.
  5. Με δυνατότητα πληρωμής και προστίμων ΚΟΚ.
  6. Πλήρης διασύνδεση του Open1|EasyPay με την Οικονομική Διαχείριση, για άμεση ενημέρωση του ταμείου του φορέα για όλες τις πληρωμές που πραγματοποίησαν οι συναλλασσόμενοι.
  7. Εξόφληση μέσω χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας και ζητήστε μία παρουσίαση της εφαρμογής Open1|EasyPay στο sales@ots.gr ή στο 2310590100