Μία ακόμα Περιφέρεια εμπιστεύεται το Open1|Booking της ΟTS για τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών της. 

Τον προγραμματισμό των ραντεβού τους ηλεκτρονικά έχουν, πλέον, τη δυνατότητα να πραγματοποιούν οι πολίτες στις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Συγκεκριμένα, η Περιφέρεια Πελοποννήσου έθεσε σε πιλοτική εφαρμογή, από τις 15 Μαρτίου, την ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ραντεβού, Open1|Booking, στις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω του gov.gr.

Ενημερωθείτε για το Open1|Booking της OTS, πατώντας εδώ.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο: 2310 590100 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: sales@ots.gr για μία παρουσίαση των λύσεών μας.