Η εφαρμογή διαχείρισης Κοιμητηρίων της OTS Open1|Cemetery ανήκει σε μια ολοκληρωμένη σουίτα διαχείρισης των εσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η εφαρμογή απευθύνεται τόσο σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όσο και σε ΝΠΔΔ Διαχείρισης Κοιμητηρίων, με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση των διαδικασιών και την παρακολούθηση των εσόδων που προκύπτουν.

Η εφαρμογή αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη λύση της αγοράς. Κάποιες από τις κύριες δυνατότητες της εφαρμογής είναι:

 • Δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων, πολιτών και εργοληπτών
 • Ενιαίο ευρετήριο Χρεώσεων με πολλαπλούς συνδυασμούς κριτηρίων (πχ. Ανά Τοποθέτηση, ανά Παραχώρηση, ανά Παράταση κλπ.)
 • Δυνατότητα δημιουργίας και επεξεργασίας Χρηματικών Καταλόγων
 • Δυνατότητα προβολής διαθέσιμων τάφων, απλών και οικογενειακών, σε χάρτη
 • Καταχώρηση τύπων των τάφων, της αξίας τους και της θέσης τους στο Κοιμητήριο
 • Καταχώρηση εργοληπτών που σχετίζονται με τα Κοιμητήρια (Μητρώο Εργοληπτών)
 • Δραστηριότητες εργολήπτη, υπάλληλοι και οχήματα – Διαχείριση οφειλών
 • Διαχείριση ραντεβού εκταφής και προβολής στοιχείων στην καρτέλα του θανόντα
 • Μαζικές Εκτυπώσεις (πχ Ραντεβού Εκταφών) και Εκτυπώσεις Ειδοποιητηρίων (πχ. Ειδοποιητήρια για Εκταφές Τριετίας)
 • Δυνατότητα διασύνδεσης με το Πρωτόκολλο και την Οικονομική Διαχείριση του φορέα
 • Δυνατότητα επισύναψης αρχείων ανά καρτέλα
 • Δυνατότητα δημιουργίας δυναμικών αναφορών και επεξεργασίας αυτών
 • Πλήθος Παραμετρικών δυνατοτήτων οι οποίες προσαρμόζονται με βάση τις ανάγκες του Κοιμητηρίου

Επικοινωνήστε μαζί μας και ζητήστε μία παρουσίαση της εφαρμογής Open1|Cemetery στο sales@ots.gr ή στο 2310590100