Η OTS επανασχεδίασε τα πληροφοριακά της συστήματα, που λειτουργούν αποκλειστικά μέσω διαδικτύου και φιλοξενούνται σε νεφοϋπολογιστικές υποδομές (cloud).

Με τον πολίτη στο επίκεντρο και την άμεση και ηλεκτρονική εξυπηρέτησή του, η υποβολή αιτημάτων προς τις Δημόσιες υπηρεσίες γίνεται, πια, μέσω του Open1|Entrance.

Τι είναι το Open1|Entrance

Το Open1|Entrance είναι μία σύγχρονη πλατφόρμα εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων.

Μια εξωστρεφής διαδικασία που αφορά σε πολίτες και επιχειρήσεις, μπορεί να διεκπεραιωθεί μέσω του Open1|Entrance. Ο πολίτης την ξεκινά ηλεκτρονικά: κάνει την αίτησή του, βάζει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία «περνά» μέσα από τον Οργανισμό και παίρνει πίσω την απάντηση.

Στα πρότυπα του gov.gr

Παράλληλα με κεντρικά συστήματα, το Open1|Entrance έχει τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες του εκάστοτε φορέα.

Έτσι, κάθε φορέας υιοθετεί την πολιτική που θέλει να χαράξει απέναντι στους πολίτες και η οποία αφορά στην εσωτερική δομή του∙ εκεί όπου, δηλαδή, παρίσταται ανάγκη εξορθολογισμού του φόρτου εργασίας ή αυτοματοποίησης μιας διαδικασίας.

Ταυτοποίηση

Η ταυτοποίηση χρήσης γίνεται με δύο τρόπους: είτε με κωδικούς TAXISnet είτε με ένα 6ψήφιο pin, το οποίο αποστέλλεται μέσω e – mail. Σε επίπεδο Οργανισμού, σε περίπτωση που παρέχεται μια υπηρεσία προς κάτοικους του εξωτερικού, για παράδειγμα, και δεν υποβάλλουν φορολογική δήλωση (δε διαθέτουν ΑΦΜ), εξυπηρετούνται μέσω του e – mail.

Θυρίδα του Πολίτη

Στη Θυρίδα του Πολίτη, αφού ταυτοποιηθεί ο ενδιαφερόμενος, παρακολουθεί το ιστορικό των αιτήσεων που έχει κάνει και την πορεία εξέλιξής τους. Για κάθε αίτηση μπορεί να δει όλα τα έγγραφα που έχει υποβάλλει και τις απαντήσεις που έχουν αποσταλεί. Μπορεί, ακόμα, να ανατρέξει και να βρει έγγραφα που έχει λάβει πριν από χρόνια.

Διαλειτουργικότητα

Το σύστημα έχει τη δυνατότητα διασύνδεσης και αυτόματης πρωτοκόλλησης, εκτός από το Πρωτόκολλο και το οικοσύστημα των προϊόντων της γενιάς Open1 της OTS, και με τρίτα συστήματα. Από ‘κει και πέρα, όταν ολοκληρωθεί, παραχθεί κι αναπαραχθεί ένα έγγραφο, αυτό επιστρέφεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e – mail) που έχει δηλωθεί καθώς, επίσης, και στη «Θυρίδα του Πολίτη», μέσω του Open1|Entrance.

Υπηρεσίες ενημέρωσης

Με την είσοδο στην εφαρμογή, είναι διαθέσιμες οι υπηρεσίες που προσφέρει ο κάθε Οργανισμός, είτε ομαδοποιημένες είτε πληκτρολογώντας τες στην αναζήτηση. Με μία γρήγορη ματιά, μπορεί κάποιος να δει το είδος της υπηρεσίας, μια περιγραφή της διαδικασίας και των απαιτούμενων δικαιολογητικών καθώς και τα διαθέσιμα πρότυπα έγγραφα.

Παράλληλα, στην αρχή και στο τέλος αλλά και σε ενδιάμεσα βήματα, σε όσα ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί, λαμβάνει μία ενημέρωση για την εξέλιξη της αίτησής του.

Γεωχωρική αποτύπωση αιτημάτων των πολιτών

Νέα και ιδιαίτερα σημαντική προσθήκη αποτελεί η καταγραφή τοπικών προβλημάτων και βλαβών στον χάρτη, από πλευράς των πολιτών, και η διαχείριση των αναφορών αυτών από την πλευρά του Οργανισμού.

Μας εμπιστεύονται:

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Διευθύνσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών), Δήμος Καβάλας, Δήμος Κιλελέρ, Δήμος Ιωαννιτών, Δήμος Τανάγρας

Δείτε, αναλυτικά, τα τεχνικά χαρακτηριστικά στο site της OTS: Η Ηλεκτρονική Πύλη προς τις δημόσιες υπηρεσίες και επικοινωνήστε στο 2310 590100 ή στο sales@ots.gr, για να κλείσετε μία παρουσίαση της εφαρμογής Οpen1|Entrance.