Η 22α Μαρτίου έχει καθιερωθεί, από τον ΟΗΕ, ως η Παγκόσμια Ημέρα Νερού.

Η ποιότητα του νερού είναι ταυτόσημη με την ποιότητα της ζωής. Η ημέρα αυτήν στόχο έχει να υπενθυμίσει την επιτακτική ανάγκη για άμεσα μέτρα βελτίωσης του πόσιμου νερού.

Στο πλαίσιο της ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων η OTS, με τη σουίτα Open1|YDATA, προσφέρει την πληρέστερη πρόταση για τους φορείς που διαχειρίζονται νερό: Δήμους και ΔΕΥΑ.

Τη σουίτα Open1|Ydata απαρτίζουν οι εφαρμογές: Billing (εμπορική διαχείριση), e-Services (εξωστρέφεια), Ydroid (καταμέτρηση) και Σχέδια Ασφάλειας Νερού.

Open1|YDATA Billing

Το Open1|YDATA Billing είναι η web εφαρμογή της OTS για τη διαχείριση και την εποπτεία των διαδικασιών ύδρευσης κι αποχέτευσης.

Αποτελεί, στην ουσία, τον κορμό, το σύστημα αναφοράς του υπαλλήλου – χρήστη της πλατφόρμας, από το πρωί που θα πάει στην υπηρεσία του μέχρι την ώρα που θα αποχωρήσει.

Πιο συγκεκριμένα, η εφαρμογή επιτρέπει:

 • Την ηλεκτρονική διαχείριση αιτήσεων, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και τον όγκο των εντύπων σε φυσικούς φακέλους.
 • Την πλήρη παρακολούθηση των χρηματικών ροών (εισπράξεις, οφειλές κ.λπ.).
 • Τους διακανονισμούς και τη διαχείριση χρεών στην εφορία.
 • Την ύπαρξη πληροφορίας ενδείξεων και από το σύστημα καταμέτρησης και από έξυπνα υδρόμετρα.
 • Την παρακολούθηση στατιστικών δεδομένων και την εξαγωγή αναφορών, ανά διαστήματα, τόσο για τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του ΔΣ όσο για τις απαιτήσεις των ελέγχων από ορκωτούς λογιστές για τους ετήσιους οικονομικούς ελέγχους καθώς και για εσωτερική χρήση.

Παράλληλα, διαθέτει κύκλωμα παρακολούθησης συνδέσεων αποχέτευσης, με όποιον τρόπο εξυπηρετεί τον φορέα.

Open1|YDATA e-Services

Το Open1|YDATA e-Services αφορά στην ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών, χωρίς να μεσολαβεί η φυσική τους παρουσία στην υπηρεσία.

Ο καταναλωτής, μέσω του e-Services, δύναται:

 • Να δηλώνει μια βλάβη απομακρυσμένα, με επισύναψη φωτογραφίας.
 • Να επισυνάπτει δικαιολογητικά, να υποβάλλει αιτήσεις ηλεκτρονικά και να διεκπεραιώνει την πληρωμή αυτών.
 • Να δηλώνει κατανάλωση.
 • Να πληρώνει λογαριασμούς και να αιτείται τον διακανονισμό αυτών απομακρυσμένα.

Από την πλευρά της υπηρεσίας, υπάρχει ένας υπάλληλος – χρηστής που εποπτεύει και διαχειρίζεται τις παραπάνω διαδικασίες ηλεκτρονικά.

Open1|YDATA Ydroid

Η εφαρμογή Open1|YDATA Ydroid αυτοματοποιεί τη διαδικασία λήψης των ενδείξεων από τα υδρόμετρα και είναι πλήρως συμβατή με φορητές συσκευές, έξυπνα κινητά τηλέφωνα και τάμπλετ με λειτουργικό σύστημα Android.

Την ώρα της καταγραφής δεν απαιτείται δίκτυο, παρά μόνον για τη (μαζική) μεταφορά των ενδείξεων κατανάλωσης στην εμπορική διαχείριση (Open1|YDATA Billing) με την οποία και συγχρονίζεται αυτόματα.

Το Open1|YDATA Ydroid:

 • Διαθέτει πλήρη εικόνα πληροφοριών που αφορούν στην παροχή κατανάλωσης.
 • Διατηρεί ιστορικό προηγούμενων μετρήσεων, δίνοντας στον υδρονομέα τη δυνατότητα ελέγχου αποκλίσεων.
 • Η εφαρμογή έχει τη δυνατότητα λήψης φωτογραφιών.
 • Τραβάει στίγμα και το τοποθετεί σε χάρτη Google, με αποτέλεσμα ο χρήστης να παίρνει ενδείξεις χρησιμοποιώντας μόνον τον χάρτη. Μετά από μία-δύο φορές που υλοποιείται η καταγραφή, μπορεί ο χρήστης να καταλήξει στη βέλτιστη διαδρομή ένδειξης ώστε να διεκπεραιώνει τη διαδικασία με ταχύτερους ρυθμούς.
 • Έχει δυνατότητα καταγραφής νέων υδρομέτρων που εντοπίζονται στο πεδίο.

Open1|YDATA WSP

Οι φορείς ύδρευσης καλούνται, κάθε χρόνο, να εκπονήσουν ένα Σχέδιο Ασφάλειας Νερού [Οδηγία 2020/2184].

Το πρώτο, ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα Σχεδίων Ασφάλειας Νερού της OTS είναι εναρμονισμένο με την Ευρωπαϊκή Οδηγία και κινείται στο πλαίσιο παρακολουθήσεων, δειγματοληψιών και μετρήσεων με βάση τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Σχέδια Ασφάλειας Νερού με την εφαρμογή της OTS

Το διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα της ΟΤS για την υλοποίηση των Σχεδίων Ασφάλειας Νερού αφορά στη διαρκή παρακολούθηση και στον έλεγχο της ποιότητας του πόσιμου νερού στην αλυσίδα διανομής του∙ από την πηγή έως τη βρύση του καταναλωτή.

Καταγράφει δεδομένα που αφορούν στη ροή του νερού και στις ενέργειες που οφείλει να κάνει μία υπηρεσία για να εξασφαλίζει την ποιότητα του προσφερόμενου, στον καταναλωτή, νερού. Μπορεί, επίσης, να πραγματοποιηθεί συσχέτιση της δειγματοληψίας που καταχωρείται στο Σχέδιο με τον κωδικό που έχει η ίδια δειγματοληψία στην εφαρμογή της ποιότητας της ΕΔΕΥΑ και προέρχεται από διαπιστευμένο εργαστήριο.

Διαθέτει, επιπλέον, μία ροή εργασιών αναφορικά με τα μέτρα πρόληψης περιστατικών που μπορεί να φέρουν σε κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή καθώς κι αντιμετώπισης προβλημάτων, εφόσον αυτά προκύψουν. Υπάρχει, παράλληλα, η δυνατότητα καταγραφής της εμπειρίας για τη διαχείριση φαινομένων ή συμβάντων, όπως έχουν καταχωριστεί στο παρελθόν.

Με επικαιροποιημένο Σχέδιο κάθε στιγμή και διαθέσιμες αναφορές, ο χρήστης έχει καλύτερη και πιο ελεγχόμενη διαχείριση όλης της κατάστασης.