Το Open1|YDATA Billing είναι η web εφαρμογή της OTS για τη διαχείριση και την εποπτεία των διαδικασιών ύδρευσης κι αποχέτευσης.

Aποτελεί, στην ουσία, τον κορμό, το σύστημα αναφοράς του υπαλλήλου – χρήστη της πλατφόρμας, από το πρωί που θα πάει στην υπηρεσία του μέχρι την ώρα που θα αποχωρήσει.

Πλεονεκτήματα Open1|YDATA Billing

Με το Open1|YDATA Billing απλοποιούνται και αυτοματοποιούνται οι καθημερινές διαδικασίες των ΔΕΥΑ και των φορέων που διαχειρίζονται νερό.

Συγκεκριμένα, η εφαρμογή επιτρέπει:

  • Την ηλεκτρονική διαχείριση αιτήσεων, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και τον όγκο των εντύπων σε φυσικούς φακέλους.
  • Την πλήρη παρακολούθηση των χρηματικών ροών (εισπράξεις, οφειλές κ.λπ.).
  • Τους διακανονισμούς και τη διαχείριση χρεών στην εφορία.
  • Την ύπαρξη πληροφορίας ενδείξεων και από το σύστημα καταμέτρησης και από έξυπνα υδρόμετρα.
  • Την παρακολούθηση στατιστικών δεδομένων και την εξαγωγή αναφορών, ανά διαστήματα, τόσο για τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του ΔΣ όσο για τις απαιτήσεις των ελέγχων από ορκωτούς λογιστές για τους ετήσιους οικονομικούς ελέγχους καθώς και για εσωτερική χρήση.

Παράλληλα, διαθέτει κύκλωμα παρακολούθησης συνδέσεων αποχέτευσης, με όποιον τρόπο εξυπηρετεί τον φορέα.

Δείτε, επίσης:

Σχέδια Ασφάλειας Νερού: O απλός και εύκολος τρόπος υλοποίησής τους με την εφαρμογή της OTS

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων Open1|YDATA, πατήστε εδώ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@ots.gr ή στο 2310 590 100 για μία παρουσίαση των λύσεών μας.