Οι λύσεις μας εφαρμόζονται στους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και Κεντρικής Διοίκησης. Οι εγκαταστάσεις μας ξεπερνούν τις 700 και οι χρήστες των εφαρμογών μας τους 6000. Στο πελατολόγιο μας ανήκουν Δήμοι, ΝΠΔΔ/ΙΔ Δήμων, Περιφέρειες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ΔΕΥΑ, ΑΕΙ και ΤΕΙ, Οργανισμοί του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κα.

Η εμπειρία και εξειδίκευση των 22 χρόνων λειτουργίας, οδήγησαν στην ανάπτυξη υποσυστημάτων και εφαρμογών με τα εξής χαρακτηριστικά:

Τεχνολογική Υπεροχή: Ενσωματώνουμε τις τεχνολογίες αιχμής με συνεχή έρευνα και ανάπτυξη.

Πληρότητα: Καλύπτουμε πλήρως το κάθε αντικείμενο, αναβαθμίζοντας και επεκτείνοντας συνεχώς τα Πληροφοριακά Συστήματα, σύμφωνα με τις αλλαγές στο Θεσμικό Πλαίσιο και τις ανάγκες των Οργανισμών.

Φιλικότητα & Ευκολία Χειρισμού: Σχεδιάζουμε πάντα με γνώμονα τις ανάγκες του Πελάτη και σε συνεργασία με τους χρήστες.

Ασφάλεια: Πλήρης μέριμνα για την ελεγχόμενη πρόσβαση, την προστασία των χρηστών και τη διασφάλιση των δεδομένων.