Στην OTS η συνεχής βελτίωση και η βαθιά γνώση αποτελούν τους βασικούς πυλώνες των αξιών μας. Στο πλαίσιο αυτό έχει συσταθεί το ΟTS Academy∙ μία ακαδημία που επιδιώκει να εκπαιδεύει όλα τα μέλη της εταιρείας, με στόχο τη συνεχή τους εξέλιξη, την αναβάθμιση των γνώσεων και των ικανοτήτων τους.

Η λειτουργία του OTS Academy

Το ΟTS Academy αποτελείται από τρεις βασικές κατευθύνσεις: την ακαδημία της Τεχνολογίας, των Πωλήσεων-Εξυπηρέτησης Πελατών και των Στελεχών.

Κάθε κατεύθυνση προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις αναφορικά με μεθοδολογίες, τεχνικές και εργαλεία που χρησιμοποιούνται ανάλογα με τη θέση εργασίας κάθε ανθρώπου της OTS καθώς και με τα προϊόντα και τις διαδικασίες της ίδιας της εταιρείας.

Ο στόχος του ΟΤS Academy είναι να θέτει τις βάσεις σε όλους τους εργαζομένους, ώστε να καλλιεργείται η αυτοπεποίθηση για επιτυχή διεκπεραίωση των νέων καθηκόντων τους. Μέσω αυτού, επιδιώκεται η συνεχής εξέλιξη των επαγγελματιών της OTS και η ανάδειξη νέων ταλέντων και στελεχών μέσα από τον οργανισμό, παρέχοντας ίσες ευκαιρίες σε όλους και, συγχρόνως, προσωποποιημένα learning paths για τον καθένα ξεχωριστά.

Το εκπαιδευτικό μονοπάτι είναι εξατομικευμένο, ώστε ο καθένας να έχει  τη δυνατότητα να επιλέγει μαθήματα από οποιαδήποτε από τις τρεις κατευθύνσεις του OTS Academy ή και σεμινάρια εκτός αυτού, τα οποία είναι απαραίτητα για να εκπληρώσει τους στόχους του.

Η εκπαίδευση των ανθρώπων της OTS δεν περιορίζεται μόνον στα μαθήματα της δικής της ακαδημίας, αλλά επεκτείνεται και σε επιχορηγούμενα σεμινάρια, συνδρομές σε εκπαιδευτικές πλατφόρμες, εξατομικευμένες επιδοτήσεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων κ.ά..

Αν θέλεις και εσύ να ενταχθείς σ’ ένα επαγγελματικό περιβάλλον με δυνατότητες διαρκούς εκπαίδευσης και συνεχούς προσωπικής κι επαγγελματικής εξέλιξης, στείλε μας το βιογραφικό σου στο cv@ots.gr .

 

Join our Team